LVM julkaisi toimintaohjeet siviili-ilmailun onnettomuuden varalle

Pelastuskalusto_EFHK_2

Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi yhteistoimintasuunnitelman siviili-ilmailun onnettomuuksien varalta. Suunnitelma on tarkoitettu hallinnon varautumistoiminnan ja sen johtamisen tueksi. Nähtyjen uhkatekijöiden joukossa ovat miehistön jäsenten mahdollinen kiire ja väsymys sekä huonosti hallitut ulkoistamistoimet. Uhkien joukossa on myös taloudellisen paineen ja turvallisuuden aiheuttamat ristiriidat.

Suunnitelmassa kuvataan eri toimijoiden roolit ja keskeiset yhteistoimintamallit siviili-ilmailun onnettomuustilanteissa. Pääosin suunnitelmassa keskitytään viranomaisten toiminnan kuvaamiseen, mutta huomioidaan myös muiden kuin viranomaistoimijoiden osallistuminen suuronnettomuudessa pelastus- ja muuhun toimintaan.

Suunnitelman taustalla on EU:n siviili-ilmailun onnettomuustutkinta-asetuksessa oleva velvoite, jonka mukaan kunkin jäsenvaltion on laadittava kansallisen tason hätäsuunnitelma siviili-ilmailun onnettomuuksien varalta. Tavoitteena on varmistaa kattava ja yhdenmukainen toiminta onnettomuustilanteissa koko EU:ssa.

Suunnitelma on valmisteltu epävirallisessa, laajapohjaisessa viranomaistyöryhmässä syksyn 2012 ja kevään 2013 aikana.

Lue myös:

Artikkeli: Uudet nuotit siviili-ilmailun onnettomuuden varalle