Malmin lentokentän alueen kaavarungon suunnitellaan rakentuvan puistojen ympärille

Malmi_kaavarunko_9_2015Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on julkistanut kaavarungon ja valmisteluaineiston Malmin lentokentän alueesta. Kaavarunkoluonnoksessa kaupunkirakenteen perustana on lentokentän päälle rakentuvat puistoverkosto. Kaavarunko on nähtävillä mielipiteitä varten 12. lokakuuta saakka.

Malmin suunnittelutyöpajoissa 1. syyskuuta ja 3. syyskuuta valmisteltiin 11 erilaista visiota Malmin lentokenttäalueen tulevaisuudesta. Kaupungin mukaan pajoihin osallistui yhteensä noin 80 henkilöä.

Malmi_liikennetta_1Visioissa käsiteltiin ulkoilureittiä ja virkistysalueita. Niille esitettiin avaruutta, liikuntamahdollisuuksia, vesiaiheita sekä yhteyksiä naapurustoon ja Kivikon ulkoilualueelle. Kaupunkirakenteen toivottiin olevan vaihtelevaa, monimuotoista ja sekoittunutta.

Visiot toivat suunnitteluun paikallistuntemusta, vahvistivat monia suunnittelun tavoitteita sekä listasivat ideoita myöhempää suunnittelua varten. Työpajojen tulokset on koottu Malmin työhuone -työpajaraporttiin.

Malmi_havainnekuva_yleis2015_1Kaupunkisuunnitteluviraston tavoitteena on ollut, että kaikkiaan 310 hehtaarin kokoisella suunnittelualueella pikaraitiotiet ja Lahdenväylän ylittävät sillat liittävät alueen ympäröivään kaupunkiin.

"Malmin lentokentän alueen halutaan yhdistävän ja vahvistavan koko koillista Helsinkiä. Joukkoliikenteellä on tavoitteen saavuttamisessa merkittävin rooli", kuvaa projektipäällikkö Tuomas Hakala.

Historiallisen lentokentän aluetta suunnitellaan käytettäväksi asuntorakentamisen tarpeisiin noin 25 000 asukkaalle. Suunnitelmien mukainen kaupunkirakenne on jaettu 7–10 osa-alueeseen, jotka on tarkoitus suunnitella ja rakentaa vaiheittain 2020-luvulta alkaen noin kolmen vuosikymmenen aikana.

Alueen keskellä on tehokkaampaa ja reunoilla väljempää rakentamista. Kerroksia taloissa on kahdesta kuuteen. Tavoitteena on luoda kaikenikäisiä ihmisiä houkutteleva kaupunginosa.

"Erilaisissa puistoissa huomioidaan alueen vahvuuksia, kuten osia kiitoradoista, luontokohteita ja vesielementtiä. Asukkaiden ympäri vuoden käyttämä ulkoilureitti säilyy kaavarungossa yhtenäisenä", kuvailee Hakala suunnitelmiaan Malmin kiitoteiden hyödyntämisestä.

Suunnitelmissa varaudutaan noin 2 000 työpaikan sijoittumiseen alueelle. Alueen lähikeskustaa suunnitellaan pikaraitiolinjojen risteyskohtaan lentokenttärakennusten länsipuolelle.

Tattarisuon etelä- ja pohjoispuolelle on suunniteltu uusia pienteollisuus- ja toimitilatontteja. Lentoasemarakennus ja lentokonehalli suojellaan ja niiden viereen on varattu tilaa tapahtumakentälle.

Kaavarunko etenee joulukuussa kaupunkisuunnittelulautakuntaan

Malmi_opaste_1Kaavarunko on ohjeellinen maankäyttösuunnitelma, jossa määritellään hankkeen tavoitteet sekä merkittävimmät suunnittelun linjaukset, kuten kortteli- ja viherrakenne, liikenneratkaisut sekä palveluiden ja virkistysmahdollisuuksien sijoittuminen. Kaavarunko toimii alueen asemakaavoituksen lähtökohtana.

Tavoitteena on viedä kaavarunko kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyyn joulukuussa 2015.

Kaavarunkoluonnos ja muu valmisteluaineisto on nähtävillä 21.9.–12.10.2015 mm. Malmitalolla, lähialueen kirjastoissa, info- ja näyttelytila Laiturilla sekä verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat. Mielipiteet voi esittää 12. lokakuuta 2015 mennessä. Keskustelutilaisuus on 30. syyskuuta 2015 kello 17 Stadin ammatiopistossa, Vilppulantie 14.

Malmin työhuone -työpajaraportti (pdf-tiedosto)

Ajankohtaiset suunnitelmat: Malmin lentokentän alue

Lue myös: