Menkijärvi säilynee ilmailukäytössä - Alajärvi käyttää etuosto-oikeuttaan

EFME_ilmasta_KRAlajärven kaupunginhallitus päätti 19. kesäkuuta pidetyssä kokouksessaan käyttää etuosto-oikeutta Menkijärven lentokenttäkaupassa. Senaatti-kiinteistön kauppaaman lentokentän osti tarjouskilpailulla yksityishenkilö. Päätös etuosto-oikeuden käytöstä syntyi tiukalla 5-4 äänestystuloksella. Tämä mahdollistaa ilmailukäytön jatkumisen Menkijärvellä.

Menkijärven lentokentän Senaatin tarjouskisassa voittanut Timo Tuokko oli tarjonnut 13. kesäkuuta Alajärven kaupungille lentokenttäaluetta lahjoituksena, jotta kaupunki ei käyttäisi etuosto-oikeuttaan.

EFME_myynti_SenaattiKaupunki olisi saanut lahjoituksena 60,8 hehtaaria, kun koko kyseessä oleva alue oli kooltaan noin 71 hehtaaria. Lahjoitus olisi sisältänyt lentokentän alueen maapohjat, kiitotiet, puuston ja rakennukset. Ilmailutoiminta olisi siis saanut jatkoa tässäkin tapauksessa.

Kohde sijaitsee osittain rantavyöhykkeellä joista ostaja oli kiinnostunut. Juuri ranta-alueet oli rajattu pois lahjoituksesta.

Kaupunginhallitus oli päättänyt esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyisi Timo Tuokon lahjakirjaluonnoksen. Kokouksessa tehtiin kuitenkin vastaehdotus etuosto-oikeuden käytöstä, joka päätyi äänestykseen. Vastaehdotus hyväksyttiin äänin 5-4.

Alajärven kaupungilla oli Senaatti-kiinteistöjen myymään kohteeseen kolmen kuukauden mittainen etuosto-oikeus. Kyseistä oikeutta voidaan käyttää maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten.

EFME_ilmasta_2_KRKaupungin suunnitelmissa olivat alueen suhteen juuri virkistystarkoitukset. Kyse on suurelta osin lentokenttä-alueesta ja kaupungin omistus takaisi alueen yleisen virkistyskäytön jatkumisen.

Kaupunginhallitus toteaa myös, että  kauppaan kuuluvat lentokenttä-alueen ulkopuoliset alueet tukevat virkistyskäyttöä.

Lisäksi kaupungilla olisi alueen omistajana mahdollisuus vuokrata aluetta suurten liikunta-, ym. tapahtumien pitopaikaksi.

Lentokenttäalueen kauppahinta oli 260 000 euroa ja se etenee kaupunginvaltuuston käsittelyyn elokuussa 2017.

Lue myös: