Mika Kulkas Satakunnan lennoston komentajaksi - upseereita uusiin tehtäviin

ILMAV-Kulkas-Mika-ev-20211206Puolustusvoimain komentaja kenraali Timo Kivinen on määrännyt upseereita uusiin tehtäviin 1. tammikuuta 2022 lukien. Ilmavoimia niistä koski kaksi määräystä. Ilmavoimien Satakunnan lennosto saa uuden komentajan, kun tehtävässä aloittaa eversti Mika Kulkas. Everstiluutnantti Samuli Tanttu puolestaan aloittaa Ilmasotakoulun koulutuspataljonan komentajana.

Eversti Mika Kulkas on määrätty Satakunnan lennoston komentajaksi. Hän toimii tällä hetkellä Ilmataistelukeskuksen johtajana Satakunnan lennostossa. Hän on aiemmin palvellut muun muassa sektorijohtajana suunnitteluosastolla Ilmavoimien esikunnassa, ilmasodan erikoistutkijana Puolustusvoimien tutkimuslaitoksella, osastoesiupseerina Ilmavoimien esikunnassa sekä hävittäjälentueen päällikkönä Karjalan lennostossa.

Kulkas on suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 2013 ja hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2021.

Satakunnan lennoston komentajana on toiminut maaliskuusta 2019 lähtien eversti Aki Heikkinen. Hänen johdollaan lennostossa vietiin läpi HX-hankkeen ns. HX Challenge -testaustapahtuma, jossa selvitettiin hävittäjävaihtoehtojen todellisia suorituskykyjä.

Ilmasotakoulun Koulutuspataljoonan komentajaksi on määrätty everstiluutnantti Samuli Tanttu. Hän toimii tällä hetkellä osastoesiupseerina Pääesikunnan koulutusosastolla.

Lue myös: