Patria palkitsi Karjalan Lennoston esimerkillisestä varusmiesliikunnasta

Patria_flagsPatria ja Suomen Sotilasurheiluliittokannustavat varusmiehiä liikuntaharrastusten pariin kolmivuotisessa Potkualiikuntaan -hankkeessa. Sen tavoitteena on edistää varusmiesten liikuntaharrastustaSuomen kaikissa varuskunnissa. Vuoden 2011 esimerkillisestä liikuntakerhotoiminnastaantunnustusta saivat Karjalan Lennosto ja Tykistöprikaati.


Patrian ja Suomen Sotilasurheiluliiton Potkualiikuntaan -hankkeen tavoitteena on edistää varusmiesten liikunnallistaelämäntapaa ja sitä kautta parantaa nuorten elämänlaatua. Potkua liikuntaan-hankkeessa luodaan varusmiehille erilaisia liikuntaharrastusmahdollisuuksiakehittämällä varuskuntien liikuntakerhojen toimintaa.

”Viime vuonna käynnistyneen kolmivuotisenhankkeen tavoitteena on luoda liikuntakerhotoimintaa kaikkiin varuskuntiin,jokaisen varusmiehen ulottuville. Ja haluamme vuosittain palkita joukko-osastojahyvin järjestetystä liikuntakerhotoiminnasta, minkä toivomme kannustavanliikuntaan entisestäkin enemmän”, sanoo markkinointijohtaja Jukka Holkeri.

Karjalan Lennosto palkittiin nopeasti jatehokkaasti käynnistetyn liikuntakerhotoimintansa ansiosta. Ennen Potkualiikuntaan -hanketta Karjalan lennostossa ei vielä ollut varusmiesten omaaliikuntakerhotoimintaa, mutta vajaan vuoden aikana varuskunnassa käynnistettiinsäännöllinen, joukko-osaston olosuhteisiin räätälöity liikuntakerhotoiminta.