Poikkeavat menetelmät syynä sahauskopterin lento-onnettomuuteen

hughes_otkesOnnettomuustutkintakeskus on julkaissut raportin Tampereella 10. tammikuuta 2013 tapahtuneesta raivauslennolla olleen Heliwest Oy:n OH-HNP rekisteröidyn MD 369D-helikopterin pakkolaskusta.

Tampereen Teiskossa tapahtui 10. tammikuuta 2013 sähkölinjan oksasahauslennolla olleen helikopterin pakkolasku. Ohjaaja loukkaantui onnettomuudessa lievästi, mutta helikopteri kärsi pahoja vaurioita. Onnettomuuden syynä oli moottorin toimintahäiriö.

Onnettomuustutkintakeskuksen raportin mukaan moottorin toimintahäiriö johtui säätöilmaputkiston suodattimen jälkeisen putkiliittimen mutterin kiertymisestä täysin auki, joka johti liitoksen aukeamiseen ja siten aiheutti moottorin ahdinpaineen katoamisen tehonsäätöjärjestelmistä.

 Tapahtuman varsinaisina syinä olivat lentoa edeltäneen päivätarkastuksen epätarkkuus sekä ohjeistuksesta poikkeava menetelmä tai virhe aiemmin suoritetussa huoltotyössä.


Turvallisuussuositukset

Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi selvittää perusteellisesti sahauslentoja suorittavien operaattoreiden käytännön toimintamenetelmät. Myös ohjeistus, koulutuksen sisältö sekä määrä ja toiminnan turvallisuusmarginaalit tulee selvittää.

Liikenteen turvallisuusvirastolle suositellaan myös, että tarkastuksissa kiinnitetään enemmän huomiota sahausvarustuksen helikopteriin liitämiseksi tehtyjen muutostöiden EASA hyväksyntöihin.

Helikopterinvalmistajan ja moottorinvalmistajan päivätarkastusohjeet eroavat säätöilmaputkiston liitinten maalimerkintöjen tarkistusten osalta. Onnettomuustutkintakeskus suosittaa MD Helicopters Inc:lle, että MD 369D helikopterin päivätarkastusohjetta säätöilmaputkiston tarkastuksen osalta tarkennetaan.

Rolls-Royce (Allison) 250 -moottoreiden säätöilmaputkisto on kriittinen osa ja sen huoltotoimien jälkeen suositellaan riippumatonta tarkastusta.


Raivauslennot haasteellisia

Suomessa on tapahtunut useita lento-onnettomuuksia saharaivauslennolla. Haasteita aiheuttavat painava ja pitkään kannatuspuomiin asennettu sahalaitteisto.

 Raivauslennoilla lennetään hitaasti ja matalalla joten turvalliseen laskeutumiseen autorotaatiolla ei ole mahdollista. Sahaustyössä käytettävällä lentokorkeudella ja -nopeudella tapahtuvaan toimintaan käytettyjen kevyiden yksimoottoristen helikoptereiden moottorihäiriö tai muu vakava vikaantuminen johtaa hallitun autorotaatiolaskun sijaan pakkolaskuun.

 

L2013-01 Helikopterin lento-onnettomuus sahauslennolla Tampereen Teiskossa 10.1.2013