SLJY: Lennonjohtajien lisätehtäväkiellolla ei välittömiä vaikutuksia lentoliikenteeseen

EFES_1Suomen lennonjohtajayhdistyksen ilmoittamalla 13. elokuuta alkavalla lisätehtäväkiellolla ei tule olemaan välittömiä vaikutuksia lentoliikenteeseen, ellei Finavia itse niitä omilla toimillaan aiheuta.

"Lennonjohtajat ovat kaikilla toimipaikoilla normaalisti töissä ja ainoastaan tietyt lisätehtävät Suomen aluelennonjohdossa Tampereella jäävät tekemättä", SLJY:n puheenjohtaja Sami Fabritius sanoo.

Lisätehtävät tarkoittavat koulutus- ja tarkastustoimintaa Suomen aluelennonjohdossa sekä erilaisten järjestelmien asiantuntijatehtäviä.

"Vastoin, kuin Finavia tiedottaa, lisätehtäväkiellon alkaminen ei ole sidoksissa työehtosopimuksen syntyyn, vaan sillä vastustetaan aluelennonjohdon siirtämistä Vantaalle", Fabritius päättää.

Suomen Lennonjohtajien Yhdistys SLJY:n jäsenet Suomen aluelennonjohdossa Tampereella eivät suorita mitään lisätehtäviä 13. elokuuta 2013 kello 08.00 alkaen. Kielto koskee noin 50 SLJY:n jäsenen suorittamia lisätehtäviä.

Lennonjohtajat suorittavat normaalisti työsopimuksensa mukaiset lennonjohtajan perustehtävät ja tulevat kaikkiin vuorolistan mukaisiin työvuoroihin. Työnantaja voi teettää lennonjohtajilla kaikkia muita kuin kiellon mukaisia työtehtäviä. Kielto ei koske työaikalain tarkoittamaa hätätyötä, eikä ihmishenkien turvaamiseksi tehtävää työtä.

Toimenpiteellä vastustetaan Finavia Oyj:n suunnitelmia siirtää aluelennonjohto Tampereelta Vantaalle. SLJY:n mielestä tällainen Suomen kannalta merkittävä strateginen lennonvarmistukseen liittyvä kysymys ei ole vain Finavia Oyj:n sisäinen asia.

SLJY_logo_1Kahden Suomen päälennonjohtoyksikön keskittäminen samoihin tiloihin kasvattaa merkittävästi riskiä koko Suomen lentoliikenteen lamautumiseen erilaisissa häiriötilanteissa. Siirto on myös Suomen alueellistamis- ja hajasijoitustavoitteiden vastaista.

Lisäksi SLJY kyseenalaistaa lennonvarmistuspalvelujen antamisen yhtiömuodossa. Lennonvarmistuspalveluun sisältyy julkisia hallintotehtäviä, viranomaistehtäviä sekä maanpuolustukseen liittyviä tehtäviä.

Finavia Oyj:n toiminnassa näkyy yhä enemmän ainoastaan taloudellisten näkökantojen huomioonottaminen. SLJY näkee, että tämä johtaa lentoturvallisuuden huonontumiseen. SLJY:n mielestä lennonvarmistuksen tulee olla valtion ylläpitämä toiminto ja sen toimintaedellytykset tulee turvata kaikissa taloudellisissa tilanteissa turvallisuutta vaarantamatta.

Lue myös:

Artikkeli: Aluelennonjohto palaamassa takaisin Seutulaan?