Suomalainen Logitude vie lentokoulutuksen dokumentoinnin digiaikaan

Patria_FNTP_harjoituslaiteHelsinkiläinen Logitude tarjoaa pilvipalvelustaan ratkaisua lentoalan ammattilaisten tarvitseman koulutuksen dokumentointiin. Ilmailualalla annetaan koulutusta jatkusvasti ja samalla kasvaa erilaisten paperisten todistusten ja sertifikaattien tarve.

Liikennelentäjä ja lentokouluttaja sekä Logituden toimitusjohtaja Sami Helin alkoi muutama vuosi sitten ihmetellä paperin määrää omassa työympäristössään. Vaikka lentokoneet ja koko ilmailuala mielletään huipputeknologiaksi, pyöritellään lentokoneissa sekä etenkin lentäjien ammattitaitoon ja koulutukseen liittyvässä dokumentaatiossa erilaisia papereita massiivisia määriä päivittäin.

"Lisäksi papereita käsittelevät ihmiset, joten samalla kasvaa virheiden riski", työurallaan myös it-kokemusta kerännyt Helin tiivistää.

Tässä on myös Helinin ja kolmen muun osakkaan perustaman Logituden markkinarako. Start up-yrityksen ohjelmistolla lentäjien ja matkustamohenkilöstön tutkintosertifikaatit ja todistukset saadaan sähköiseen muotoon. Samalla ne ovat tallessa, ajan tasalla ja tutkinnon suorittaneiden sekä kouluttajien ja lentoyhtiöiden hyödynnettävissä aiempaa helpommin.

"Tämä kaikki säästää aikaa ja rahaa. Lisäksi sähköinen dokumentti on vaikeammin väärennettävissä eli kyse on myös lentoturvallisuudesta ja henkilöstön oikeasta osaamisesta. Ne ovat lentoyhtiöille entistä tärkeämpiä kilpailutekijöitä."


Monipuolinen pilvipalvelu

Logituden kehittämä pilvipalvelu vie koulutustiedot verkkoon, jossa ne ovat ajan tasalla ja helposti haettavissa.  Tarjottava ohjelmisto on pohjimmiltaan sähköiseksi pilvipalveluksi muutettu dokumenttipankki, mutta se toimii myös kehitystyökaluna koulutusorganisaatioille. Järjestelmään tallentuu tutkintojen perustietojen lisäksi mm. eri osa-alueiden koulutuksessa ja evaluoinnissa kertyvää suoritusdataa.

"Näin nähdään numeroiden taakse ja löydetään kehityskohteet. Jos jonkin yksittäisen kurssin arvosanoissa näkyy huono trendi tai olennaisissa kompetensseissa havaitaan heikentymistä, on koulutuksessa todennäköisesti petrattavaa. Samalla siis parannetaan laatua ja lentoturvallisuutta", Helin selvittää.

Logitude on saanut innovaatiolleen Tekesin tuotekehityslainaa. Toimitusjohtajan mukaan se on ollut nelisen vuotta sitten perustetulle ja noin 200 000 euron liikevaihtoa tekevälle yhtiölle äärimmäisen tärkeää.

"Käytännössä se on mahdollistanut, että tuote on saatu pilottivaiheesta markkinoille ja asiakkaiden käyttöön."


Logitude tähtää maailmalle

Logituden ohjelmistolla on globaalit markkinat eikä se ole liikkeellä yksin. Dokumenttien sähköistys on kuitenkin alalla vielä alkutekijöissään ja kakusta siksi otettavissa leveitä siivuja.
Logituden tuote on tällä hetkellä käytössä Euroopan ohella Pohjois-Amerikassa, Aasiassa ja Australiassa. Asiakkaita on tällä hetkellä kymmenkunta eri puolilla maailmaa, Suomi mukaan lukien.

"Kustannussäästö on esimerkiksi 500 lentäjää ja tuhat matkustamotyöntekijää työllistävässä lentoyhtiössä helposti 60–70 000 euroa vuodessa", Helin sanoo.

Kiinnostus sähköistä laatutyökalua kohtaan kasvaa kuulemma jatkuvasti, joten siipien alle on syytä odottaa mukavaa nostetta.

"Kasvumahdollisuuksista kertoo jotain se, että 90 prosenttia kaikista lentoyhtiöistä toimii näissä asioissa edelleen paperien varassa. Kasvavat kustannuspaineet kuitenkin pakottavat miettimään uusia ja halvempia ratkaisuja."