Trafi: Ilmailussa muutos ei saa uhata turvallisuutta

Trafi_LiikenteenTila_seminaari_2013_1Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi järjesti 25. lokakuuta Liikenteen tila -seminaarin. Paikalle saapui yli 400 kuulijaa, jotka edustivat kaikkia liikennemuotoja. Ilmailu oli luonnollisesti vahvasti edustettuna. Pauli Aalto-Setälän vetämässä tilaisuudessa puhuttiin niin turvallisuudesta kuin liikenteen tulevaisuudesta.

Seminaari järjestettiin dramaattisesti värivalaistussa Bio Rexissä. Tilaisuus lähettiin suorana nettiin. Paikkallaolijat pystyivät reaaliajassa kommentoimaan esityksiä ja esittämään kysymyksiä mobiililaitteillaan nettisovelluksen avulla. Yleisön viestit nähtiin esiintyjien takana valkokankaalla.

”Liikenteen tulevaisuuden läpimurrot tehdään uusien näkökulmien ja rohkeiden avausten avulla”, sanoi Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin pääjohtaja Kari Wihlman.

”Nykyaikainen viranomainen toimii mahdollistajana. Liikenteen viranomaisena me Trafissa olemme valmiita ennakkoluulottomasti katsomaan asioita uudesta näkökulmasta ja toimimaan aktiivisesti tulevaisuuden vastuullisen liikenteen puolesta.”

Trafi_Kari_Wihlman_1”On löydettävä uusia malleja sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä. Uutta ajattelua tarvitaan liikenteen hinnoittelun kehittämisessä, liikenteen ympäristötietoisuuden lisäämisessä, tulevaisuuden uusia liikennepalveluja luotaessa sekä sen varmistamisessa, että pääsemme takaisin liikenneturvallisuuden kärkimaiden joukkoon”, painotti Wihlman.

”Helppokäyttöisten ja oikeasti hyödyllisten palveluiden luominen on yksi Trafin päämääristä”, totesi ylijohtaja Mia Nykopp puheenvuorossaan.

”Yksinkertaistaminen ja yhteistyö ovat avainsanoja tulevaisuuden palveluiden luomisessa."

 

Turvallisuusjohtaminen elintärkeää

Ilmailun näkökulmasta katsottuna keskeiset asiat löytyvät turvallisuusjohtamisen jatkuvasta kehittymisestä, raportointikulttuurin ehdottomasta rehellisyydestä sekä siitä, että jokainen ottaa vastuun turvallisuudesta omalta osaltaan. Esimerkiksi hyvän turvallisuuskehityksen ylläpitämiseksi on erittäin tärkeää, ettei turvallisuusraporttien tietoa suodateta.

Trafi_Pekka_Henttu_1Trafin ilmailujohtaja Pekka Hentun mukaan koko viranomaisen organisaatio on aidosti sitoutunut turvallisuuden parantamiseen.

”Myös lentoyhtiöiden johdon on sitouduttava turvallisuuskulttuurin ylläpitoon. Harvalla yhtiöllä on varaa koneen menetykseen”, jyrähtää Henttu.

Ilmailualan kaupallisilla toimijoilla kalusto on nykyaikaista ja ohjaajien tukena ovat yhtiön menetelmät. Harrasteilmailupuolella ollaan osin yksin ja yhteisöllisyyden puute tuo haasteita toimintaan ja toimintatapoihin.

Trafilta on luvassa toimenpidepaketti, jolla harrastajien asemaa parannetaan. Harrastajat tullaan viemään kerhojenyhteyteen lisäsääntelyllä. Toimilla pyritään aikaansaamaan tarpeellisia asenne- ja kulttuurimuutoksia.

Hentun mukaan harrasteilmailun lentokonekanta on hurjassa jamassa. Lentokoneita tuodaan maailman eri kolkista ja vieläpä semmoisia, jotka eivät muualle enää kelpaa.

”Turvallisuudella on hintansa”, painottaa Henttu.

Uusissa liikennekoneissa matkustajien selviytyminen onnettomuustilanteissa on parantunut huomattavasti. Tilanne on kehittynyt myös uusissa harrasteilmailukoneissa.

”Turvallisuus on toimijoiden vastuulla ja nyt koko ilmailuyhteisö on herännyt turvallisuuskysymyksiin. Trafi tarjoaa omalta osaltaan asiantuntija-apua”, kiteyttää Henttu tilannetta.

Tilaisuudessa ympäristö nousi yhdeksi keskeiseksi teemaksi ja Henttu kommentoikin ilmailun kantavan oman globaalin taakkansa päästöjen osalta. Eurooppa kuitenkaan ei saisi heikentää omaa asemaansa.

Henttu mainitsee myös Suomen ilmailuliiton oma-aloitteisen ympäristöohjelman kehittämisen myönteisenä suuntauksena tulevalle.


Pitkät etäisyydet ja hyvät yhteydet

Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämies kävi seminaarissa läpi logistiikan kilpailukykyä Suomessa. 

”Logistiikka on äärimmäisen tärkeä osa kilpailukykyä Suomen sijainnin ja pitkien välimatkojen takia”, aloitti Häkämies.

Trafi_Hakamies_1Esityksessään EK:n toimitusjohtaja käytti vuoden 2009 tilastoja joiden mukaan Suomen logistiset kustannukset olivat kaksinkertaiset EU-tasoon nähden. Yhtenä vaikuttimena hinnoissa ovat juuri Suomen pitkät etäisyydet. Häkämiehen mukaan kilpailukyvyn tärkeimpiä elementtejä on mm. terve kilpailu eri liikennemuotojen välillä.

Helsinki-Vantaan ja koko Suomen lentoliikenteen kasvua Häkämies pitää huimana. Lentoasemakokonaisuus on luonut hurjasti työpaikkoja joita on suoraan noin 20 000 ja välillisesti jopa 100 000. Yrityksille myönteistä kehitystä ovat myös erittäin monipuoliset yhteydet.

”Yhteydet ovat varsinkin vientiyrityksille erittäin tärkeitä”, sanoi Häkämies.

Häkämies muistutti asemansa puolesta myös palkkaratkaisun olevan iso osa kilpailukykyä.

Liikenteen tila -seminaarissa puhui myös liikenneministeri Merja Kyllönen. Ministerin mukaan toimintaympäristö muuttuu nopeasti.

”Uusi ajattelu avaa uusia ovia. Tarvitaan ymmärrystä ja analyysiä koko liikennejärjestelmästä”, sanoi Kyllönen.

Liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen ja kansanedustaja Oras Tynkkynen maalaili seminaatissa tulevaisuuden visioita Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisun pohjalta. Julkaisu 06/2013 otsikolla Suomen sata uutta mahdollisuutta: radikaalit teknologiset ratkaisut pitää sisällään quadrokopterit, kevytlentokoneet, nanosatelliitit sekä jatkuvasti lentävät laitteet.

Trafi_Tynkkynen_1Tynkkynen näkee päästöttömän ilmailun vaikeana toteuttaa mutta uskoo biopolttoaineiden olevan osa ratkaisua. Aurinkolentokone Solar Impulsen kaltaiset ratkaisut ovat hänen mukaansa vielä harrastelijatasolla. Liikenne on kuitenkin kasvussa ja halpa öljy on käytännössä jo loppunut.

”Liikenteen tulevaisuuteen liittyy epävarmuuksia, mutta jotain tiedetään myös melko varmasti. Seuraavien vuosikymmenien aikana henkilöautoilu kokee suuria murroksia, kun fossiilisen öljyn käyttö polttomoottoreissa vaiheittain loppuu”, arvioi tilaisuudessa eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan varapuheenjohtaja ja liikennevaliokunnan jäsen Oras Tynkkynen (vihr.).