Trafi kumosi useita vanhoja ilmailumääräyksiä

trafi_logoLiikenteen turvallisuusvirasto Trafi kumosi 7. lokakuuta voimaan tulleella GEN M1-11 -määräyksellään useita vanhentuneita ilmailumääräyksiä ja tiedotteita. Asiat on sisällytetty EU-sääntelyyn sekä ilmailulakiin. Toimenpide liittyy myös harrasteilmailun turvallisuuden kehittämiseen.

Tuoreella määräyksellä kumotaan useita ilmailumääräyksiä, jotka EU-sääntely tai ilmailulaki ovat syrjäyttäneet tai joiden vaatimukset eivät ole Trafin strategisten päämäärien mukaisia. Määräyshankkeella ei ole varsinaisia vaikutuksia viranomaisen toimintaan. 

Pyrkimyksenä on vähentää yksityiskohtaista sääntelyä ja asettaa määräyksellä turvallisuustaso tai tavoiteltu lopputulos. Uudistukset aloitettiin pääosin operatiivisista ja koulutusmääräyksistä.

Kyseessä on myös yksi harrasteilmailun turvallisuuden kehittämiseen liittyvä projekti, jonka osana uudistetaan ja päivitetään ilmailumääräyskokoelmaa. Trafi tiedusteli harrasteilmailijolta tammikuussa 2015 kommentteja huonoista tai vanhoista ilmailumääräyksistä. Hankkeessa ovat olleet mukana Suomen Ilmailuliitto, Suomen moottorilentäjien liitto, Finavia ja Ilmatieteenlaitos.

Määräyksellä kumotaan seuraavat ilmailumääräykset: AGA M1-3, OPS M1-8, OPS M1-9, OPS M1-10, OPS M1-11, OPS M3-3, OPS M3-6, OPS M3-8, OPS M3-9, PEL M1-3, PEL M1-7, PEL M2-1, PEL M2-30.

Samassa yhteydessä kumotaan seuraavat tiedotteet:
OPS T1-2, OPS T2-100, TRG T2-100, OPS T3-3, OPS T3-5, OPS T4-2, PEL T1-2 ja TRG T1-5.

Trafi: määräys GEN M1-11 (PDF-tiedosto)