Valitus ELY-keskuksen päätöksestä - Malmin lentoaseman suojeluesitys ympäristöministeriön harkintaan

Malmi_ilmasta_2016Malmin lentoaseman ystävät ry (MLY) on tehtyt valituksen ELY-keskuksen kesäkuussa Malmin lentokentästä antamasta suojelemattomuuspäätöksesta. Ympäristöministeriön tulee MLY:n mukaan arvioida esitys uudestaan. Lentoasemalle suunnitellun asuntotuotannon arvioidaan viivästyvän vuosilla. Lentotoiminta Suomen toiseksi vilkkaimmalla kentällä jatkuu edelleen.

Malmin lentoasemasta tehty suojeluesitys (10/2015) on viety ympäristöministeriön arvioitavaksi. Ympäristöministeriön ja museoviraston vuonna 2009 kansallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi merkitsemää aluetta on ehdotettu suojeltavaksi rakennusperintölain nojalla. Myös valtioneuvosto on vahvistanut RKY-merkinnän.

 ELY-keskus päätti kesäkuussa 2018, ettei se määrää aluetta suojeltavaksi, vaikka museovirasto on tätä vahvasti ehdottanut. Päätöstä on perusteltu mm. sillä, että Helsingin kaupunki on luvannut suojella kulttuuriympäristön asemakaavalla.  MLY huomauttaa, että kaikissa kaupungin suunnitelmissa ja havainnekuvissa lentokenttäalue on esitetty täytettäväksi taloilla siten, että kulttuuriarvot katoavat.


ELY-keskuksen päätöksestä on valitettu keskiviikkona 18.7.2018

Timo_Hyvonen_Malmi_2016Malmin lentoaseman ystävät ry (MLY) on valittanut päätöksestä ympäristöministeriölle. Ympäristöministeriön tulee arvioida esitys uudestaan. Valituksessa on esitetty useita kansallisia ja EU-tason laillisia näkökohtia, jotka edellyttävät suojeluesityksen hyväksymistä. ELY-keskuksen asettama vaarantamiskielto pysyy voimassa tulevien vuosien aikana, kunnes lainvoimainen päätös tehdään.

 


MLY on toiveikas suojelun toteutumisesta

 Malmi_havainnekuva_yleis2015_1”Kyseessä on ainutlaatuinen rakennettu kulttuuriympäristö Euroopan ja maailman mittakaavassa. Unesco-kohteeksi ehdotettu lentoasema on edelleen alkuperäisessä käytössään. EU-tason sopimus (Faro) on hyväksytty Suomessa ja puoltaa toiminnankin suojelua", listaa MLY:n puheenjohtaja Timo Hyvönen tosiasioita.

 Helsingin kaupunki on suunnitellut alueelle asuntoja noin. 10 000 ja ympäröiville reuna-alueille lisäksi noin 15 000 ihmiselle.

”Asiaa on nyt pyöritelty 60-luvun lopulta alkaen. 80-luvulla apulaiskaupunginjohtaja Tuomioja totesi Malmin lentokenttäalueen olevan ainoa rakentamiskelpoinen paikka Helsingissä. Sen jälkeen Helsinki on kuitenkin pystynyt kasvamaan sadoillatuhansilla. Perustelut eivät kestä tarkastelua, vaan Malmi näyttää olevan arvovaltakysymys",kommentoi suunnitelmien kaatumiseen uskova Hyvönen.

 
MLY ei tahdo Helsingin jäävän lentomottiin

 Malmi_opaste_1Yhdistys pyrkii säilyttämään ainutlaatuisen kulttuurikohteen ja myös siihen, että Helsinki sallii lentotoiminnan jatkumisen Malmin lentoasemalla.

 ”Ilmailun muutos on sähköisten ratkaisujen myötä todella suuri. Pienten lentokoneiden joustava lentotoiminta on jo alkanut. Ei Helsinki voi jäädä tulevaisuuden ilmailun ulkopuolelle.” sanoo Hyvönen. ”Valtio panostaa nyt erityisesti ilmailuun, ja Helsingin on otettava tästä investoinnista osansa”, jatkaa Hyvönen.

 


Kenttä ei muutu asunnoiksi vuosiin

Malmin lentoaseman ystävät ry valmistelee suojeluesitystä myös luontoarvojen perusteella. Ympäristöministeriön ja museoviraston kartoituksessa Malmin lentosema sai eniten kannatusta Unescon maailmanperintölistalle Suomessa. Alueen kaavoitus on korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyssä.

Malmin-lentoasema-ilmasta_5”Rakentamaan alueelle ei päästäisi aikoihin. Toivomme Helsingin lähtevän kehittämään lentoaseman ilmailutoimintaa, kuten ylivoimainen enemmistö kansalaisista haluaa.” toteaa Hyvönen.

Suomen nykyinen hallitus on tarjonnut Helsingille lentokenttäalueesta maanvaihtoa, mutta neuvottelut eivät ole edenneet.

”Malmin kehittäminen on edullisinta Suomen valtionkin kannalta. Suojelulla Suomi saa erityisen kulttuurikohteen ja säästää paljon verovaroja, kun uusia lentokenttiä ei tarvitse rakentaa. Asia tulee olemaan suuri teema tulevissa maakunta- ja kuntavaaleissa” koostaa MLY:n puheenjohtaja Timo Hyvönen.

Lue myös: