Valtatie 9:n parantamishanke käynnistyy - Ilmavoimien varalaskupaikkojen verkosto vahvistuu

Ysitie_vaylaValtatie 9:n parantamishanke käynnistyy maaliskuun 2024 alussa ja vahvistaa Siilinjärvellä Ilmavoimien varalaskupaikkojen verkostoa. Uuden varalaskupaikan lisäksi alueelle tulee konepaikkoja sekä uusi sisääntulotie Karjalan lennostoon. Uusi nousutie parantaa Rissalan tukikohdan taistelukestävyyttä merkittävästi.
 
Valtatie 9 on Turusta Tampereen, Jyväskylän, Kuopion ja Joensuun kautta itärajalle kulkeva valtakunnallisesti merkittävä poikittainen yhteys. Lotteisen ja Jännevirran välisen tieosuuden parantamishankkeen tavoitteena on sujuvoittaa liikennejärjestelyitä. Hankealue sijaitsee Siilinjärvellä Rissalan tukikohdan äärellä, välillä Lotteinen-Jännevirta.
 
Väylävirasto avasi hanketta 21. helmikuuta Siilinjärvellä järjestetyssä asukasillassa. Tiesuunnitelman tavoitteena on valtatien 9 liikenteen sujuvoittaminen ja matka-aikojen lyhentäminen sekä liikenneturvallisuuden parantaminen.
 
Valtatietä parannetaan noin neljän kilometrin matkalla 2+2-kaistaiseksi. Lisäksi valtatien 9 ja maantien 562 tasoliittymä muutetaan eritasoliittymäksi. Valtatielle rakennetaan eritasoliittymän ja Jännevirran sillan välille myös lentokoneiden varalaskupaikka.
 
HN-pari_020821Ilmavoimille hanke on merkittävä, kun se saa käyttöönsä uuden varalaskupaikan, joka rakentuu uuden eritasoliittymän ja Jännevirran sillan välille. Samalla tehdään muita Puolustusvoimien tarpeiden mukaisia rakenteita, kuten kaksi konepaikkaa ja uusi lennoston sisääntulotie.
 
Uuden varalaskupaikan suorituskykyjen käyttöönottamisen jälkeen alueella voidaan järjestää aiempaa suuremmassa laajuudessa myös kansallisia ja kansainvälisiä harjoituksia. Varalaskupaikka kehittää merkittävästi myös Karjalan lennoston Rissalan tukikohdan taistelukestävyyttä.
 
Vt 9 Lotteinen-Jännevirta -hankkeesta vastaa Väylävirasto. Kustannuksiin osallistuvat myös Puolustusvoimat, Siilinjärven kunta, Kuopion Vesi Oy ja Pohjois-Savon ELY-keskus. Hankkeen kokonaisarvo on noin 45 miljoonaa euroa.
 
Rakennustyöt alkavat 4. maaliskuuta 2024 ja kaikki väylät avataan liikenteelle 31. lokakuuta 2025 mennessä. Hanke valmistuu kokonaisuudessa 28. elokuuta 2026 mennessä.

Lue myös aikaisempi uutisemme aiheesta: