Vanhat jäsenet jatkoivat Finnairin osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa

Fin_tail_1Finnairin osakkeenomistajien nimitystoimikunta jatkaa uuden vuoden entisellä kokoonpanolla. Nimitystoimikunta valmistelee ehdotuksen Finnairin hallituksen jäsenistä, palkitsemisista sekä etsii seuraajaehdokkaita.

Finnairin vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti nelijäseninen osakkeenomistajien nimitystoimikunta on pysyvä elin yhtiön hallinnossa. Toimikunnan jäsenet nimetään vuosittain.  Yhtiön osakasluetteloon syyskuun ensimmäisenä arkipäivänä rekisteröidyillä kolmella suurimmalla osakkeenomistajalla on jokaisella oikeus nimetä yksi jäsen toimikuntaan.  Lisäksi toimikunnan jäsenenä toimii Finnairin hallituksen puheenjohtaja.

Finnairin osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan nimettiin: osastopäällikkö Eero Heliövaara (puheenjohtaja), valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto; salkunhoitaja Robin Backman, KEVA ja johtaja Per Wennberg, Skagen-rahastot. Lisäksi Finnairin hallituksen puheenjohtaja Klaus Heinemann on nimitystoimikunnan jäsen.

Nyt valittu nimitystoimikunta toimittaa yhtiön hallitukselle ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle 31.1.2015 mennessä.