Viranomaiset harjoittelevat vesistöön pudonneen sotilaslentäjän etsintää Keiteleellä

MLU_HW_3Ilmavoimat, poliisi, pelastuslaitos ja Meripelastusseura harjoittelevat yhteistoiminnassa veteen pudonneen lentäjän etsintää Keiteleen vesistöalueella 4. - 7.11.2019. Alueella liikkuu harjoituksen aikaan runsaasti viranomaisten aluksia ja ilmassa voi havaita etsintälentoja suorittavia ilma-aluksia.

Harjoituksen tarkoituksena on harjoitella ja yhtenäistää eri viranomaisten välistä yhteistyötä vaativissa sotilasilma-alusonnettomuustilanteessa. Ilmasotakoulun järjestämään harjoitukseen osallistuu henkilöstöä Sisä-Suomen Poliisista, Keski-Suomen Pelastuslaitokselta sekä Meripelastusseurasta.

Ilmavoimat_pelastusharjoitus_2Viranomaiset harjoittelevat vesistöön pudonneen lentäjän etsintää, minkä johdosta viranomaisten ja meripelastusseuran aluksia liikkuu alueella runsaasti. Toiminta ajoittuu maanantaista torstaihin kello 9.00 - 21.00 väliselle ajalle suuntautuen Äänekoski - Viitasaaren alueelle.

Harjoituksessa käytetään maalinkuvaukseen laskuvarjoja, pelastuslauttoja, valaisinvälineitä ja maalihenkilöitä. Alueella on myös ilma-alustoimintaa etsintälentoihin liittyen.

Harjoituksen painopiste on yhtenäisessä tilannekuvassa sekä johtosuhteiden ja toimintamallien harjoittelussa moniviranomaistehtävässä. Lisäksi harjoitellaan henkilöstön turvallista vesillä liikkumista, sekä vaativia pelastustehtäviä laajalla vesistöalueella.

Harjoituksessa tukeudutaan Viitasaaren seurakunnan Lummeniemen leirikeskukseen, minkä johdosta alueella liikkuu hälytysajoneuvoja.

Ilmavoimat_pelastusharjoitus_1Ilmavoimien lentävähenkilöstö harjoittelee heittoistuinhypyn jälkeisiä pelastautumistoimenpiteitä vedessä käyttäen venevetoista hinauslaskuvarjoa vähintään neljän vuoden välein.

Harjoituksen tavoitteena on saada ohjaajien vesipelastautumistaidot ulkoa opituksi rutiiniksi. Ensimmäinen harjoituskerta saadaan jo varusmiespalveluksen aikana Lentoreserviupseerikurssilla.

Edellinen merkittävä sotilasilma-aluksille Suomessa sattunut turma oli vuonna 2013 tapahtunut kahden Hawk-suihkuharjoituskoneen yhteentörmäys ilmassa.

Lue myös: