Airbus Group luopuu Patrian osakkeista - valtio hetken ainoa omistaja

airbusgroup_flagPatria on tänään allekirjoittanut sopimuksen, jolla se hankkii itselleen Airbus Groupin (aiemmin EADS) omistuksessa olevat Patrian osakkeet. Määrä on yhteensä 26,8 prosenttia yhtiön osakekannasta. Kaupan jälkeen Patria mitätöi osan osakkeista ja yhtiö siirtyy väliaikaisesti kokonaan valtion kontrolliin.

Osa osakkeista sijoitetaan valtion omistamaan erityistehtäväyhtiö Governiaan. Aloite kaupalle tuli Airbusilta perustuen yhtiön portfolion arviointiin.

”Teollinen kumppanuus on osoittanut hyväksi tavaksi kansainvälisen liiketoiminnan toteuttamiseen ja valtio arvostaa Airbusin panosta useita vuosia kestäneen yhteistyön aikana. Koska toimintatapa on osoittautunut hyväksi, on valtion mielestä tärkeää, että Patrialle saadaan vähemmistöomistajaksi uusi teollinen kumppani, joka vahvistaa yhtiön liiketoiminnan edelleen kehittämistä”, toteaa ylijohtaja Eero Heliövaara valtion omistajaohjauksesta.

"Nyt saavutettu ratkaisu on vain väliaikainen ja omistaja käynnistää yhdessä Patrian kanssa jatkotoimenpiteet uuden vähemmistökumppanin hakemiseksi vuodenvaihteen jälkeen."

”Myymällä osuutemme Patriasta toteutamme aikaisemmin tänä vuonna tehtyjä johtopäätöksiä portfoliomme kehittämisestä tulevaa puolustus- ja turvallisuusliiketoimintaamme silmällä pitäen. Kiitän Suomen hallitusta yhteistyöstä ja tuesta kaupan onnistuneeksi läpiviemiseksi”, toteaa Airbus Groupin strategiasta ja markkinoinnista vastaava Marwan Lahoud.

”Haluan myös kiittää Patrian johtoa ja työntekijöitä vuosia jatkuneesta hyvästä kumppanuudesta. Hyvä yhteistyömme tulee aivan varmasti jatkumaan lukuisissa yhteisissä hankkeissa.”

EADS eli European Aeronautic Defence and Space Company perustettiin vuonna 2000. Se oli seurausta alan eurooppalaisten yritysten monimutkaisten järjestelyjen kautta vuosien varrella syntyneistä yhteenliittymistä.

 Vuoden vaihteessa 2014 EADS otti nimekseen Airbus Group tunnetuimman omistamansa brändin mukaisesti.

Lue myös: