Finavia: Helsinki-Vantaa Euroopan neljänneksi halvin kenttä

Helsinki_airportEurooppalaisten 24 päälentokentän hintavertailussa Helsinki-Vantaa on neljänneksi halvin. Matkustajien aikaansaama paine halvempiin lentohintoihin kohdistuu koko lentoliikenteen palveluketjuun. Myös lentoasemia ylläpitävien ja lennonvarmistuspalveluita tarjoavien yhtiöiden perimillä maksuilla on merkitystä matkan kokonaishintaan.

Maailmassa tehdään vuodessa 2,7 miljardia lentomatkaa ja lentoyhteyksien sujuvuus sekä lipun hinta painavat matkustajien vaakakupissa heidän tehdessään valintoja matkakohteiden ja lentoyhtiöiden välillä. Lentolipun hintaan vaikuttaa se, mille kentälle kone laskeutuu.

Kilpailu onkin alentanut lippujen hintoja viime vuosina merkittävästi. Lentoasemayhtiön tehokas toiminta heijastuu sen lentoyhtiöiltä perimiin maksuihin ja antaa niille mahdollisuuksia tarjota matkustajille kohtuuhintaisia lentolippuja.

Finavian operoimilla Suomen lentoasemilla maksut ovat edullisimmasta päästä. Eurooppalaisten 24 päälentokentän hintavertailussa Helsinki-Vantaa on neljänneksi halvin. Skandinaaviset vertailukentät Tukholma, Oslo ja Kööpenhamina ovat selvästi kalliimpia, ja Lontoon Heathrown maksut ovat jo noin 2,5-kertaiset.

Finavia_hintavertailulaskuriHintavertailu on Finavian tekemä ja se perustuu www.airportcharges.com –sivuston tietohin. Finavian sivut tarjoavat myös hintavertailulaskurin, jonka avulla voi vertailla muutamien eri eurooppalaisten suurten lentokenttien maksuja. Vertailussa ovat Helsinki-Vantaan lisäksi mukana Frankfurt, Zurich, Kööpenhamina ja Wien.

Finavia oli Airportcharges.com -sivuston 24 lentoaseman vertailussa neljänneksi halvin Tallinnan, Riian ja Vilnan kenttien jälkeen. Vertaltavina konetyyppeinä oli käytetty Airbus A320- ja A340-koneita.

Tulokset on laskettu tunnin kääntöajalla ja 70 prosentin täyttöasteella. Tuloksissa on huomioitu navigointimaksut, laskeutumismaksu, matkustaja- ja turvamaksut, pysäköinti- ja matkustajasiltamaksut sekä mahdolliset ympäristö- ja lentoasemamaksut.


Asiakaslähtöinen hinnoittelu

Finavian tavoitteena on noudattaa asiakaslähtöistä hinnoittelua ottamalla huomioon toimintaympäristön haasteet lentoyhtiöille.

terminaali_ja_matkustajatEurooppalaisten päälentoasemien hintavertailussa Helsinki-Vantaa oli vuonna 2012 neljänneksi halvin 24 lentoaseman joukossa. Finavian liikennemaksut ovat reaalisesti alentuneet vuodesta 2004 lähtien lukuun ottamatta vuosia 2006 ja 2007, jolloin EU:n tiukentuneet turvallisuusmääräykset aiheuttivat lisäkustannuksia.

Vuosina 2004-2012 keskimäärin reaalihintojen muutos on ollut -1,7 prosenttia vuodessa.

Finavian lentoliikennemaksut nousivat vuoden 2013 alussa keskimäärin 1,1 prosenttia. Liikennemaksujen rakenne muuttui hintatarkistuksen yhteydessä. Laskeutumismaksuja alennettiin -8,7 prosenttia ja matkustajamaksuja korotettiin 7,7 prosenttia.

Maksujen suhde muuttui lentoyhtiöiden toivomaan suuntaan, kun painopiste siirtyi operaatiokohtaisista maksuista matkustajaperusteisempaan hinnoitteluun.

Vuoden 2012 alusta lentoliikennemaksuja nostettiin keskimäärin 1,6 prosenttia.

Vuoden 2013 alussa tehty hinnoittelumuutos tukee myös Finavian tuottojen kustannusvastaavuuden parantamista. Lentoasemapalveluiden ja lennonvarmistuksen aiheuttamista kustannuksista on viime vuosina pystytty kattamaan toiminnoista saatavilla tuotoilla vain noin 90 prosenttia. Loppuosa kustannuksista on katettu lähinnä Helsinki-Vantaan kaupallisista palveluista saatavilla tuotoilla.

Finavian lentokenttämaksulaskuri