Finavia: Lisäbudjettiesitys on lupaava uutinen Suomen lentoliikenteen kilpailukyvylle

HelsinkiAirport1Valtiovarainministeriö esittää, että valtio sijoittaisi Finavia Oyj:een 200 miljoonaa euroa vahvistaakseen yhtiön pääomarakennetta. Jos valtion sijoitus Finaviaan toteutuu, Finavialla on mahdollisuus käynnistää investointiohjelma, jonka kokonaisarvo kohoaisi jopa 1 miljardiin euroon. Finavia pitää valtionvarainministeriön esitystä lupaavana uutisena Suomen elinkeinoelämän ja lentoliikenteen kilpailukyvyn kannalta.

”Finavian pääomitus olisi erittäin tärkeää Helsinki-Vantaan kilpailukyvyn säilyttämiseksi kansainvälisessä lentoasemakilpailussa. Nyt on kuitenkin syytä katsoa rauhassa lisäbudjettiesityksen lopullinen sisältö ja millaisen vastaanoton se saa eduskunnassa”, arvioi Finavian toimitusjohtaja Kari Savolainen.

KariSavolainen_finaviaMahdollisen pääomituksen turvin Finavia voisi ottaa lainaa ja käynnistää Helsinki-Vantaan lentoasemalla lentoliikenteen kysyntään pohjautuvat kehitysinvestoinnit, joiden painopisteenä ensimmäisessä vaiheessa olisi olemassa olevan infrastruktuurin pullonkaulojen parantaminen. Tavoitteena on varmistaa, että Helsinki-Vantaan vahva kilpailuasema Euroopan ja Aasian välisessä vaihtoliikenteessä säilyy.

Pääomarakenteen vahvistuminen mahdollistaisi Finavialle myös sen, että yhtiö voisi ohjata nykyistä enemmän liiketoimintansa kassavirtaa keskeisimpien maakuntalentoasemiensa lykättyjen ylläpito- ja korjausinvestointien toteuttamiseen.

”Helsinki-Vantaa on saavuttanut vahvan aseman Euroopan ja Aasian välisessä vaihtoliikenteessä. Tämän ansiosta Suomesta on väestömäärään nähden poikkeuksellisen kattavat lentoyhteydet, mikä tuo työtä ja toimintaedellytyksiä Suomen liike-elämälle", toteaa Kari Savolainen.

"On tärkeää, että huolehdimme tämän tärkeän kilpailukykytekijämme pärjäämisestä myös tulevina vuosina. Siihen Finavian pääomarakenteen vahvistuminen antaisi hyvät eväät. Uskomme, että Finavia voi liiketoimintansa tuotoilla palauttaa valtion sijoituksen takaisin valtiolle, jos ja kun lentoasemien investointihankkeet toteutetaan lentoliikenteen todelliseen kysyntään pohjautuen”.

Finavia jatkaa investointiohjelmansa valmistelua heti, jos valtio päättää omistajana tehdä sijoituksen yhtiöön. Finavia arvioi, että toteutuessaan miljardin euron investointiohjelma voisi luoda yli 15 000 henkilötyövuotta.