Valtiovarainministeriöltä lisärahoitusta Finavialle ja ilmatieteenlaitokselle

Helsinki-VantaaValtiovarainministeriön 23. elokuuta julkistama vuoden toinen lisätalousarvio tuo Finavialle 200 miljoonan euron laajentumisrahoituksen. Lisärahoitusta saivat myös Ilmatieteenlaitoksen tutkahankkeet ja Rajavartiolaitos kaluston uudistaminen.

Valtiovarainministeriön lisätalousarvioesitys kohdistuu työllisyyttä ja taloudellista kasvua tukeviin toimenpiteisiin. Toimenpiteiden tavoitteena on saavuttaa nopea työllistävä vaikutus mm. rakentamishankkeiden myötä sekä edistämään kestävää taloudellista kasvua tukemalla tutkimusta, kehitystä, koulutusta ja yritysten kansainvälistymistä.

 

Helsinki-Vantaan laajennushankkeelle 200 miljoonan euron pääomitus

 Valtiovarainministeriö ehdottaa Finavia Oyj:n oman pääoman vahvistamiseen 200 miljoonaa euroa. Yhtiön tarkoituksena on käynnistää Helsinki-Vantaan lentoaseman laajentamishanke, jonka arvioidaan tukevan Suomen kilpailukykyä ja luovan merkittävästi uusia työpaikkoja sekä rakentamisaikana että investoinnin valmistuttua.

 Rahoituksella on tarkoitus käynnistää Suomen kilpailukykyä tukeva Helsinki-Vantaan lentoaseman laajentamishanke. Lisäksi rahoituksella toteutetaan ylläpito- ja korjausinvestointeja Helsinki-Vantaalla. Hankkeiden työllisyysvaikutus on mittava.


Ilmatieteenlaitos parantaa säätutkaverkostoa

Ilmatieteenlaitoksen lisämäärärahan tarve aiheutuu säätutkaverkoston täydentämisestä Pohjois- ja Etelä-Karjalan sekä Etelä-Savon alueilla uudella Kitee-Kesälahti-Savonlinna -alueelle sijoitettavalla tutkalla.

Tutka parantaa tutkaverkoston kattavuutta ja varoituspalvelun ja liikennesääpalvelun laatua ja saatavuutta sekä mahdollistaa nykyistä paremmat ennakkovaroitukset idästä lähestyvistä ukkosmyrskyistä.

Investointi luo uusia työpaikkoja tutkateollisuuteen, työllistää alueellisia rakennus- ja sähköurakoitsijoita sekä parantaa kotimaisen teollisuuden globaalia markkina-asemaa toimialalla. Valtiovarainmisteriö ehdotti ilmatieteenlaitoksen suunnitelmien toteuttamiseen 1,5 miljoonan euron rahoitusta.

Rajavartiolaitos uudistaa kalustoaan

Rajavartiolaitos on valmistellut yhdessä merellisten toimijoiden kanssa monitoimisen, erityisesti öljyntorjuntaan soveltuvan viranomaisveneen konseptia. Tavoitteena on suunnitella ja ottaa käyttöön kustannustehokas merellinen venetyyppi, jossa huomioidaan viranomaisten tarvitsema kelirikko-, pelastus-, sammutus-, hinaus- ja öljyntorjuntakyky. Valtiovarainministeriö ehdottaa hankintoihin 2,5 miljoonan euron rahoitusta.