Finavia nostaa vahingonkorvauskanteen entistä toimitusjohtajaansa vastaan

Finavia_sign_2Finavia Oyj on päättänyt nostaa vahingonkorvauskanteen entistä toimitusjohtajaa Samuli Haapasaloa vastaan. Finavian vahingonkorvausvaatimus koskee yhtiössä vuonna 2011 tehtyjä strukturoituja korkojohdannaissopimuksia.

Lokakuussa 2016 valmistuneen yhtiön hallituksen selvityksen mukaan muun muassa johdannaissopimuksiin liittyvät toimivalta- ja raportointisuhteet sekä niitä koskevat käytännöt ovat olleet Finaviassa vuonna 2011 puutteelliset. Toimivalta- ja raportointisuhteiden määrittely ja prosessien toiminnan varmistaminen osakeyhtiössä ovat toimitusjohtajan avaintehtäviä.

Entisen toimitusjohtaja Samuli Haapasalon työsuhde Finavian kanssa päättyi 1. marraskuuta 2011.

Finavian yhtiökokous edellytti yhtiön uudelta hallitukselta 31. toukokuuta 2016, että hallitus vielä huolellisesti toimien arvioi ja päättää mahdollisten vahingonkorvauskanteiden vireille panemisesta liittyen vahinkoihin, joita yhtiölle aiheutui vuonna 2011 solmituista johdannaissopimuksista.

Yhtiökokouksen toimeksiannon mukaisesti Finavia Oyj:n hallitus selvitti vielä uudelleen yhtiön johdannaistappioihin liittyvät vastuukysymykset. Huolellisen selvityksen perusteella yhtiön hallitus esitti yksimielisesti yhtiökokouksen päätettäväksi, että yhtiö hakee tuomioistuinkanteella vahingonkorvauksia entiseltä toimitusjohtajalta Haapasalolta.

Selvityksen mukaan Finavian vuonna 2011 toiminut hallitus on ohjeistanut silloista johtoa huolehtimaan yhtiön hallinnon asianmukaisuudesta ja sen valvonnasta. Tehdyt ei-suojaavat johdannaissopimukset ovat olleet vastoin hallituksen hyväksymää rahoituspolitiikkaa.

Silloiselle hallitukselle ei-suojaavista johdannaissopimuksista ei selvityksen mukaan ole raportoitu. Vahingonkorvauskanteiden nostamiselle vuoden 2011 hallitusta kohtaan ei katsota olevan riittäviä perusteita.

Finavian yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti kanteen nostamisesta 4.11.2016.

Lue myös: