Finnairin hallitus on saamassa odotetusti uuden puheenjohtajan - ehdolla Sanna Suvanto-Harsaae

Suvanto-Harsaae_PostiFinnairin osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa 23. maaliskuuta 2023 pidettävälle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten määräksi vahvistettaisiin kahdeksan. Nykyisistä hallituksen jäsenistä paikkansa jättää odotetusti hallituksen puheenjohtaja Jouko Karvinen sekä hallituksen jäsen Maija Strandberg. Heidän tilalleen ehdotetaan valittavan hallitusammattilainen Sanna Suvanto-Harsaae ja finanssineuvos Minna Pajumaa.

AWF_Finnair_pallo_1Finnairin hallituksen puheenjohtajan odotettiin vaihtuvan jo vuoden 2022 yhtiökokouksessa. Jouko Karvisen oli tiedotettu jättävän tehtävän ja tilalle oli määrä valita tuolloin Kari Stadigh. Karvinen jatkoi kuitenkin puheenjohtajana yhtiön toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten vuoksi. Ratkaisulla kerrottiin halutun varmistaa Finnairin hallitustyön jatkuvuus. Hallituksen puheenjohtajan muutosta ei pidetty tuolloisissa olosuhteissa tarkoituksenmukaisena ja Stadigh jäi kokonaan ilman hallituspaikkaa.

F_Karvinen_parvekkeella”Tahdomme kiittää Jouko Karvista lämpimästi hänen vahvasta panoksestaan sekä pitkäjänteisestä ja sitoutuneesta työstään Finnairin hallituksen johdossa erityisesti yhtiön kohdattua viimeisten vuosien aikana sekä koronapandemian että Venäjän suljetun ilmatilan aiheuttamat peräkkäiset kriisit”, sanoo nimitystoimikunnan puheenjohtaja Kimmo Viertola.

Karvinen on ollut Finnairin hallituksen jäsen vuodesta 2016 ja hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2017 lähtien.

Finnairin nykyiseen hallitukseen kuuluvat Tiina Alahuhta-Kasko, Montie Brewer, Jukka Erlund, Hannele Jakosuo-Jansson, Jouko Karvinen, Henrik Kjellberg, Simon Large ja Maija Strandberg. Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että edellä mainitut jäsenet valittaisiin uudelleen lukuun ottamatta Jouko Karvista ja Maija Strandbergia, jotka ovat ilmoittaneet, että he eivät ole käytettävissä hallituksen valinnassa seuraavassa yhtiökokouksessa.

Nyt vuoden 2023 yhtiökokoukselle ehdotetaan Finnairin hallituksen puheenjohtajaksi Sanna Suvanto-Harsaaeta. Hän on pitkän linjan hallitusammattilainen ja on toiminut suuryrityksissä ainakin Ruotsissa, Saksassa, Sveitsissä ja Tanskassa. Hänellä on kokemusta myös SAS:n hallituksesta vuosilta 2013–2021.

Tällä hetkellä Suvanto-Harsaae toimii useiden pohjoismaisten yhtiöiden hallituksissa joko puheenjohtajana tai jäsenenä. Nykyisin hän toimii Hallituksen puheenjohtajana Posti Groupissa Oyj vuodesta 2020, BoConcept AS:lla vuodesta 2016, TCM Group A/S:lla vuodesta 2016, Nordic Pet Care Group AS :lla vuodesta 2012, Babysam AS:lla vuodesta 2008, Orthex Oyj:llä vuodesta 2021 ja N’Age AS:llä vuodesta 2022 lähtien. Lisäksi hän on toiminut hallituksen varapuheenjohtaja Anora Oyj vuodesta 2013. Hallituksen jäsenenä Suvanto-Harsaae on toiminut Elopak AS:llä vuodesta 2021, Broman Group / Motonet Oy:llä vuodesta 2016 lähtien.

Minna-Pajumaa-PostiHallituksen jäseneksi on ehdolla Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastolla vuodesta 2017 toiminut finanssineuvos Minna Pajumaa (KTM, CEFA). Hän on lisäksi vuodesta 2019 lähtien ollut jäsenenä myös Posti Group Oyj:n sekä Gasum Oy:n hallituksissa.

Kaikilta hallitukseen ehdotettavilta henkilöiltä on saatu suostumus tehtävään. Kaikki ehdokkaat paitsi Minna Pajumaa ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä omistajista. Minna Pajumaa on Suomen valtion virkamies, joten hän on riippuvainen yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta.

 

Hallituksen palkkiot pysyisivät korotetulla vuoden 2021 tasolla

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi samansuuruisista hallituksen jäsenten vuosipalkkioista kuin vuoden 2022 yhtiökokous. Vuoden 2021 yhtiökokous päätti korottaa palkkiot nykyiselle tasolle, kun vuonna 2020 niitä oli leikattu 15 prosentilla.

FIN_A330A350_tailsHallituksen puheenjohtajan palkkio olisi 63 000 euroa, varapuheenjohtajan 32 700 euroa, tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajien 32 700 euroa siinä tapauksessa, että he eivät samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana ja jäsenen palkkio on 30 300 euroa.

Vuosipalkkion lisäksi hallituksen tai valiokunnan kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 600 euroa kokoukselta, mikäli kokous on hallituksen jäsenen kotimaassa. Muista kokouksista maksetaan kokouspalkkiota 2 400 euroa kokoukselta ja puhelinkokouksista 600 euroa kokoukselta.

Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset matkakustannukset Finnairin yleisen matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen jäsenillä ja heidän puolisoillaan on rajoitettu oikeus lentolippuetuun Finnairin henkilöstölippuohjesäännön hallituksen jäseniä koskevan ohjeistuksen mukaisesti.

 
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Finnair_tail_up Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet ovat osastopäällikkö, ylijohtaja Kimmo Viertola, valtioneuvoston kanslia, omistajaohjausosasto; sijoitusjohtaja, listatut sijoitukset Timo Sallinen, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma; allokaatiojohtaja Esko Torsti, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen; ja Finnairin hallituksen puheenjohtaja Jouko Karvinen.

Osakkeenomistajien edustajien nimeämisoikeus määräytyi 1.9.2022 omistustilanteesta laaditun osakasluettelon mukaan.   

Lue myös: