IATA ja Afrikan maiden hallitukset parantamaan maanosan lentoturvallisuutta

IATA_logoIlmailu vetää Afrikan taloutta mutta turvallisuus asettaa edelleen suuria haasteita. Ilmailuala tukee noin 6,8 miljoonaa Afrikkalaista työpaikkaa ja vastaa lähes 68 miljardin dollarin osuutta maanosan bruttokansantuotteesta. Kansainvälinen ilmakuljetusliitto IATA on aloittamassa ohjelman Afrikan lentoturvallisuuden parantamiseksi.


Lentoturvallisuus on Afrikan ilmailun suurin haaste. Maailman lentoyhtiöissä länsimaisille liikennekoneille tapahtuu yksi koneen menetykseen johtava onnettomuus per viisi miljoona lentoa. Afrikan luvut ovat huomattavasti synkemmät ja onnettomuus tapahtuu tilastojen mukaan  270 000 lennon välein.

"Maailmanluokan turvallisuus on mahdollista myös Afrikalle", sanoo IATA:n Tony Tyler.

"IOSA auditoinnin läpikäyneet afrikkalaisyhtiöt ovat onnistuneet parantamaan lentoturvallisuutta. IATA on myös sitoutunut aktiivisesti auttamaan maanosan lentoturvallisuuden parantamista", jatkaa Tyler.

Maailmanluokan suunnitelma turvallisuuden parantamiseksi

IATA, Afrikan lentoyhtiöiden liitto AFRAA sekä kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö ICAO kehittävät yhteistyössä strategisten parannusten suunnitelmaa Afrikkaan.

Viisikohtainen suunnitelma pitää sisällään riippumattoman ja riittävän rahoituksen siviili-ilmailuviranomaisille. Afrikan maille toteutetaan myös tehokas ja avoin turvallisuuden valvontajärjestelmä ja kaikki maanosan lentoyhtiöt laitetaan läpikäymään IOSA audiointi.

Lisäksi käyttööön otetaan lento-onnettomuuksien ehkäisyyn keskittyviä menetelmiä, joilla puututaan kiitotieturvallisuuteen, lentokoneen hallinnan menettämiseen ja lentotietodatan analysointiin. Kaikille afrikkalaisyhtiöille toteutetaan myös turvallisuudenhallintajärjestelmä (SMS).

Tavoitteilla on poliittinen tuki ja ne on sisällytetty Afrikan liikenneministerien yhteiseen julistukseen. Päätös velvoittaa afrikkalaisen ilmailun sidosryhmät saavuttamaan maailmanlaajuisen turvallisuuskeskiarvon vuoden 2015 loppuun mennessä.

Aiemmin tänä vuonna suunnitelma hyväksyttiin Afrikan unionin huippukokouksessa, joka on myös tunnustanut lentoturvallisuuden kasvattamisen tarpeen mantereella.


Kustannukset kuriin

IATA:n mukaan yhtiöt eivät kykyne vastaamaan niille asetettuihin vaatimuksiin elleivät hallitukset vähennä lentoyhtiöiden korkeita kuluja vähentämällä veroja ja muita maksuja.

Lentopolttoaineen ostaminen Afrikassa on verotuksen takia noin 21 prosenttia kalliimpaa kuin  muualla maailmassa. Afrikka kärsii myös suurista veroista lentolipuissa, jotka vähentävät alan taloudellista etua eivätkä auta työpaikkojen luomisessa.

IATA:n Tylerin mukaan puitteet olisi yhdistettävä ja luotava yhteinen järjestelmä sekä saada aikaan verohelpotuksia.