IAU:n tekemä kompromissiehdotus ei kelpaa työnantajapuolelle

iau_logoPalvelualojen työnantajat PALTA ry ei pidä IAU:n lankalauantain esitystä vakavasti otettavana. IAU esitti ratkaisuna kiistaan olevansa valmis luopumaan työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisista toisen sopimuskauden mukaisista palkankorotuksista maahuolintapalveluissa. Mahdollisiista palkankorotuksista luopuminen koskisi noin 2 500 työntekijää.

Vastaavasti Finavia siirtyisi ehdotuksen mukaan noudattamaan halpalentoyhtiöille toimittamissaan maahuolintapalveluissa alan yleissitovaa työehtosopimusta. Finavian halpalentoyhtiöille toimittamissa maapalveluissa työskentelee noin 80 työntekijää tytäryhtiö Airpron palveluksessa.

Paltan mukaan  vaatimukset Airpron oman työehtosopimuksen syrjäyttämisestä ovat voimassa olevan työehtosopimuslain vastaisia. Lisäksi se sanoo, että IAU:n julkistama esitys perustuu pelkkiin oletuksiin, koska työllisyys- ja kasvusopimuksen toisen sopimusjakson kustannusvaikutuksesta ei ole vielä edes sovittu.

"IAU pyrkii järjestöpoliittisista syistä murtamaan Airpron työehtosopimuksen, jotta se saisi koko ilmailualan työehtosopimuskentän haltuunsa. Tässä pelissä alan yritykset, niiden palveluksessa olevat työntekijät ja lentomatkustajat ovat vain IAU:n pelinappuloita", toteaa PALTAn varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto.

Kompromissiehdotus tarkoittaisi sitä, että Finavian työvoimakustannukset halpalentoyhtiöille toimitettavissa maahuolintapalveluissa nousisivat samalle tasolle muiden lentoasemilla toimivien maapalveluyritysten kanssa.

"Muut maahuolintapalveluja tarjoavat yritykset, jotka ovat yhtä aikaa myös Finavian asiakkaita lentoaseman käyttäjinä, hyötyisivät kompromissista kilpailutilanteen tasoittumisen lisäksi tulevaisuudessa alenevien työvoimakustannusten johdosta", sanoo IAU lausunnossaan.

IAU on 27. maaliskuuta ilmoittanut 14.-15. huhtikuuta toteuttavasta lakosta Airprossa sekä samaan aikaan toimeenpantavasta tukilakosta Aviator Finland Oy:ssä, RTG Ground Handling Oy:ssä ja Swissport Finland Oy:ssä. Lisäksi Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys SLSY on ilmoittanut Helsingistä lähtevää liikennettä koskevasta lakosta Airprossa samoina päivinä.

 

Lue myös: