ICAO:n yleiskokous käynnistyy - lentoliikenteen päästöhyvitysjärjestelmä yhtenä pääaiheena

ICAO_logoKansainvälinen siviili-ilmailujärjestö ICAO:n 39. yleiskokous käynnistyy Montrealissa 27. syyskuuta. Kokouksen asialistalla on mm. lentoturvallisuutta, miehittämätöntä ilmailua ja lennonseurantajärjestelmiä koskevia aiheita. Suurimman huomion kokouksesta kuitenkin saanee asialistalla oleva lentoliikenteen maailmanlaajuinen markkinaehtoinen päästöhyvitysjärjestelmä (Global Market-Based Measure, GMBM).

Joka kolmas vuosi järjestettävään ICAO:n yleiskokoukseen osallistuu kaikki 191 jäsenmaata sekä suuri määrä muita kansainvälisiä organisaatioita. Kokous pidetään 27. syyskuuta - 7. lokakuuta 2016 siviili-ilmailujärjestön kotikaupungissa Kanadan Montrealissa.

Yleiskokouksessa käydään läpi yksityiskohtaisesti koko ICAO:n työohjelma. Yleiskokouksen puoltamat asiat siirtyvät siviili-ilmailujärjestön muille elimille sekä jäsenvaltioille toimimaan opastuksina jatkotyölle.

Yleiskokouksessa käsitellään lentoliikenteen turvallisuuteen, lentoliikennemarkkinoiden vapauttamiseen, ilmatilanhallintaan, miehittämättömiin ilma-aluksiin, matkustajien oikeuksiin ja liikenteen sujuvuuteen liittyviä kysymyksiä.

Kokouksen asialistalla on mukana myös paljon puhuttanut lentoliikenteen maailmanlaajuinen markkinaehtoinen päästöhyvitysjärjestelmä (GMBM). Mikäli yleiskokous puoltaisi järjestelmän käyttöönottoa, tulisi ilmailusta ensimmäinen liikennemuoto, joka pyrkii rajoittamaan hiilidioksidipäästöjä maailmanlaajuisesti.

GMBM:n osalta tavoitteena on kansainvälisen lentoliikenteen hiilineutraali kasvu vuodesta 2020 eteenpäin (Carbon Neutral Growth, CNG2020) eli lentoliikenteen kasvaessa tulisi lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjen jäädä vuoden 2020 tasolle.

Ilmailuala tuottaa noin kolme prosenttia maailmanlaajuisista CO2-päästöistä mutta ICAO:n tilastojen mukaan lentoliikenteen päästöjen ennustetaan nousevan 4-6 kertaisiksi vuoteen 2050 mennessä. Vertailulukuna on käytetty vuoden 2010 tasoa.

ICAO ehdottaa järjestelmää, jossa lentoyhtiöt hyvittäisivät kansainvälisen lentoliikenteen päästöjen kasvun ostamalla erilaisten projektien, mekanismien ja ohjelmien tuottamia päästövähennysyksiköitä.

Ehdotettu järjestelmä olisi reittipohjainen eli päästöt ja niiden kasvu laskettaisiin järjestelmään kuuluvien valtioiden välisiltä reiteiltä. Käyttöön GMBM tulisi kahdessa eri vaiheessa vuosien 2021-2035 välillä. Järjestelmä olisi pakollinen vasta vuodesta 2027 lähtien.

Eurooppa on sitoutunut järjestelmän käyttöönottoon mikäli se täyttää sille asetetut keskeiset tavoitteet. Päästöhyvitysjärjestelmä ei esimerkiksi saisi vääristää lentoliikenteen globaalia kilpailua.

Suomen delegaatiota yleiskokouksessa johtaa liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner. Hänen mukanaan ovat myös osastopällikkö ja ylijohtaja Mikael Nyberg sekä ilmastopolitiikasta ja lentoliikenteen ympäristöasioista vastaava hallitussihteeri Janne Mänttäri.

Ministeriön kolmen edustajan lisäksi mukana delegaatiossa on kuusi edustajaa myös Liikenteen turvallisuusvirasto Trafista, josta on mukana mm. ilmailujohtaja Pekka Henttu. Suomen edustajat ovat mukana yleiskokouksen eri komiteoissa. LVM:n edustajista kokouksessa on mukana Mänttäri.

Kokouksen aikana ministeri Berner tapaa mm. ICAO:n pääsihteerin Fang Liun ja ICAO:n neuvoston puheenjohtajan Olumuyiwa Benard Aliun.

Lue myös: