Itsepalvelu-automaattien ennakoidaan lisääntyvän Euroopan unionin ulkorajan rajanylityspaikoilla

Automaattinen_passintarkastusVTT kehittää kumppaneineen alkavassa FastPass-hankkeessa yhä luotettavampaa teknologiaa matkustajan tunnistamiseksi lentoasemilla ja muilla rajanylityspaikoilla. Tämä nopeuttaa alati kasvavien matkustajamäärien rajatarkastusta sekä lisää sen luotettavuutta.

Automatisoitu rajanylitys yleistyy Euroopan lentoasemilla, satamissa ja maarajoilla. Keskeistä alkavassa EU-hankkeessa on kehittää rajanylityksestä yhä nopeampi, luotettavampi ja kustannustehokkaampi.

Hankkeessa kehitettävät laitteet perustuvat teknologioihin, jotka tunnistavat matkustajan hänen kasvojensa ja sormenjälkiensä perusteella. Matkustajan biometrinen passi sisältää mikrosirun, jonka tiedot itsepalveluautomaatissa oleva laite lukee. Automaatti vertaa ottamaansa kasvokuvaa ja passin sirulla olevia tietoja toisiinsa.

Kehitteillä olevat tunnistusteknologiat ja siihen perustuvat laitteet kasvattavat edelleen automatisoidun rajatarkastuksen luotettavuutta. Samoin halutaan minimoida mahdollisuuksia järjestelmän väärinkäyttöön.

Hankkeessa kehitettävä järjestelmä testataan ja evaluoidaan useassa eri kohteessa. Kohteiksi on valittu lentoasemalla, satamassa ja maarajalla sijaitsevat rajanylityspaikat kolmessa Euroopan unionin jäsenmaassa.

rajatarkastuautomaattiJärjestelmä voi toimia mallina automatisoiduille ABC (Automated Border Control) -rajatarkastusporteille maailmanlaajuisesti. Nykyiset käytössä olevat ABC-ratkaisut vaihtelevat maakohtaisesti merkittävästi, ja tavallinen matkustaja voi reitillään kohdata hyvinkin erilaisia ja eri tavalla toimivia laitteita.

FastPass-hanke rahoitetaan EU:n seitsemännestä puiteohjelmasta. Hankkeen kokonaisbudjetti on 15,5 miljoonaa euroa, josta EU:n rahoitusosuus on 11,3 miljoonaa euroa. Projekti päättyy vuonna 2017. VTT on toiseksi suurin partneri hankkeessa 1,6 miljoonan euron budjetillaan.

Suomesta hankkeeseen osallistuvat VTT:n lisäksi Rajavartiolaitoksen Raja- ja merivartiokoulu, Finavia Oyj, Mirasys Oy, Deltabit Oy ja Tampereen yliopisto. Suomen lisäksi 27 partnerin joukossa on osallistujia Itävallasta, Saksasta, Belgiasta, Isosta-Britanniasta sekä Puolasta, Kreikasta ja Latviasta.

Suomi on edelläkävijä automatisoidun rajatarkastuksen käyttöönotossa sekä eurooppalaisessa ympäristössä että globaalisti. Automatisoidun rajatarkastuksen yleistymistä tukee se, että vuoteen 2017 mennessä biometrinen passi korvaa perinteisen passin kaikilla EU-kansalaisilla.