Junamatka Helsinki-Vantaalle viivästyi puolella vuodella

keharata_liikennevirastoVuonna 2009 alkanut Kehäradan rakentaminen Helsinki-Vantaan lentoasemalle on ylittänyt puolivälin. Suurimmat urakat ovat käynnistyneet ja lukuisat ovat jo valmistuneetkin. Rata otetaan käyttöön heinäkuussa 2015. Alkuperäisen aikataulun mukaan Kehäradan tuli avautua liikenteelle vuonna 2014. Kallioperästä löytynyt glykoli aiheutti myöhästymisen ohella 50 miljoonan euron kustannukset ylimääräisinä rakenteina .

"Aikataulua tarkistettiin Helsinki-Vantaan lentokentän kallioperästä löytyneen jäänestoaineen eli glykolin hajoamistuotteiden aiheuttamien lisätöiden takia", kertoo Liikenneviraston ylijohtaja Kari Ruohonen.

glykoli_liikennevirastoEnsimmäiset mikrobikasvusto- ja glykolihavainnot tehtiin kesällä 2010. Glykolin pahanhajuiset hajoamistuotteet myös lyhentävät rakennusmateriaalien käyttöikää, joten tunnelirakenteissa on käytettävä tavanomaista kestävämpiä materiaaleja. Ratkaisuna on kalliotunnelin sisäpuolelle rakennettava ilmatiivis kaksoistunneli noin 1 000 metrin matkalla.

Lisäksi asematiloihin, pystykuiluihin ja jalankulkukäytäviin rakennetaan vastaavia eristysrakenteita. Hajoamistuotteista syntyvä hajuhaitta poistetaan alipaineistamalla kallion ja eristerakenteen välinen tila.

Muissa kohteissa Kehäradan työt etenevät alkuperäisen suunnitelman mukaan.

"Elokuussa saimme valmiiksi Kehä III:n ja Hämeenlinnan väylän välisen avorataosuuden maanrakennustyöt. Seuraava valmistuva urakka on Vantaankosken asema, jonka arvioidaan valmistuvan syyskuun aikana", kertoo Kehäradan projektipäällikkö Juha Kansonen.

Kehäradalle rakennetaan Kivistön ja Leinelän pinta-­asemat sekä Aviapoliksen ja Lentoaseman tunneliasemat. Aiemmin asemavaraukseksi suunniteltu Vehkalan asema on päätetty rakentaa asemaksi. Asema on tällä hetkellä suunnitteilla ja se otetaan käyttöön samanaikaisesti radan kanssa vuonna 2015.

"Vehkalasta suunnitellaan tärkeää työpaikka-aluetta Vantaalla, ja siksi Vantaa halusi aseman mukaan Kehäradan ensimmäiseen vaiheeseen", kertoo Kehäradan Vantaan projektipäällikkö Harri Johansson.

"Myös Kivistön asemalle Kehäradan ensimmäisessä vaiheessa suunnitellun avoaseman tilalle tulee asemalaiturin kattava kansi ja kolmas sisäänkäynti, jonka päälle rakentuu tuleva Topaasiaukio. Samalla varaudutaan perustusten tekemisellä kansirakenteen jatkamiseen itään päin", Johansson jatkaa.

Asemien lisäksi hankkeessa rakennetaan kolme asemavarausta, jotka mahdollistavat aseman rakentamisen paikalle myöhemmin. Ruskeasantaan ja Viinikkalaan rakennetaan tunneliasemavaraukset ja Petakseen pinta-asemavaraus.

Kehärata on Liikenneviraston, Vantaan kaupungin ja Finavia Oyj:n yhteishanke. Kehärata-projektin kokonaiskustannusarvio on 655 miljoonaa euroa. Kustannukset jaetaan Liikenneviraston, Vantaan kaupungin ja Finavian kesken. Projekti saa EU:n TEN-T -tukea.

 

Kehäradan avainluvut

- radan pituus 18 kilometriä, josta tunnelia 8 kilometriä

5 uutta asemaa (Kivistö, Aviapolis, Lentoasema, Leinelä ja Vehkala) ja 3 asemavarausta (Petas, Viinikkala ja Ruskeasanta)

- kalustona SM5-matalalattiajunat eli Flirtit, liikennöidään 10 minuutin välein molempiin suuntiin

- hankkeen kustannukset arviolta 655 M€

- kaksiraiteinen, huippunopeus 120 km/h

- liityntäpysäköintitilat 1. vaiheessa noin 700 autolle ja 840 polkupyörälle. Vantaankoski 220 autopaikkaa, Kivistö 250 (500) autopaikkaa, Leinelä noin 120 autopaikkaa

- Kehäradan rakentaminen työllistää tällä hetkellä noin 630 henkilöä.