Kotimaan lentomatkustus kääntyi nousuun

flybe_mainosKotimaan lentomatkustus kääntyi alkuvuodesta pitkään jatkuneesta laskusta 4,5 prosentin nousuun. Samalla myös kansainvälisen lentoliikenteen matkustajamäärä kasvoi maltillisesti. Liikenneilmailun osalta laskeutumiset vähenivät 2,3 prosentilla ja ylilentojen määrä nousi 8,2 prosenttia vuoden 2013 vastaavasta jaksosta.


Finavian lentoasemien matkustajamäärät kasvoivat tammi – maaliskuussa 4,2 prosenttia verrattuna vuoden 2013 vastaavaan jaksoon. Matkustajamäärä oli 4,6 miljoonaa (4,4 vuonna 2013). Kotimaan lentomatkustus kääntyi pitkään jatkuneesta laskusta 4,5 prosentin nousuun. Kansainvälisen lentoliikenteen matkustajamäärä kasvoi 4,0 prosenttia.

Finavia konsernin liikevaihto vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli 90,1 miljoonaa euroa (87,8). Liikevaihto nousi 2,6 prosenttia vuoden 2013 vastaavasta jaksosta. Finavia korotti liikennemaksuja vuoden 2014 alussa 3,9 prosenttia. Lentoliikennetuotot (ns. aero revenues) nousivat 5,6 prosenttia ja olivat 51,0 miljoonaa euroa (48,3). Lentoliikennetuottojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 56,6 prosenttia (55,1).

Liiketulos oli 8,4 miljoonaa euroa (6,9). Liiketulos ei sisällä kertaluonteisia eriä. Konsernin tulos tammi-maaliskuulta oli 3,4 miljoonaa euroa (4,9). Heikentynyt tulos johtui kasvaneista rahoituskuluista.

Helsinki-Vantaan lentoaseman liikevaihto oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 37,2 miljoonaa euroa ja muun lentoasemaverkoston osalta 11,6 miljoonaa euroa. Lennovarmistusliiketoiminta teki 16,4 miljoonan euron liikevaihdon (kasvua oli 6,4 prosenttia).


Helsinki-Vantaa - suosittu vaihtolentoasema

Helsinki-VantaaVantaan lentoaseman kansainvälinen vaihtomatkustus kehittyi edelleen myönteisesti alkuvuonna ja matkustajien määrä kasvoi 4,9 prosenttia vuoden 2013 vastaavaan jaksoon verrattuna.  Matkustajamäärä oli 3,6 miljoonaa (3,5). Positiivinen matkustajakehitys nosti liikevaihtoa.

Verkoston matkustajamäärä nousi 1,8 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Verkoston kotimaan liikenne kääntyi pitkään jatkuneesta laskusta 4,4 prosentin kasvuun, mutta kansainvälinen liikenne väheni -4,7 prosenttia.

Verkoston lentoasemien matkustajamäärä oli 1,0 miljoonaa. Erot matkustajamäärien kehityksessä olivat lentoasemien välillä edelleen suuria.

Lennonvarmistusliiketoiminnan tulot syntyvät pääosin laskeutumismaksuista ja ylilentoihin liittyvistä lentoreittimaksuista. Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia. Ylilentojen määrä kasvoi ensimmäisellä kvartaalilla 8,2 prosenttia. Laskeutumisten määrä oli edelleen laskussa, ne vähenivät katsauskaudella 2,3 prosenttia.

Toimialan epävarmuus jatkuu

Euroopan talousvaikeuksien lisäksi epävarmuutta tuo myös Aasian kasvun hidastuminen. Finavia varautuu siihen, että sen ylläpitämillä lentoasemilla lentoliikenteen kysynnän ja tarjonnan vaihtelut tulevat jatkumaan.

Lentoyhtiöt reagoivat kysynnän vaihteluun sopeuttamalla kapasiteettiaan nopeastikin ja tavoittelemalla mahdollisimman korkeita koneiden täyttöasteita. Lentoliikenteen kysynnän vaihtelut ja matkustajamäärien heikentynyt ennustettavuus tuovat haasteita Finavian lentoasemien toiminnan suunnitteluun ja kannattavuuden ylläpitämiseen.

Finavia pyrkii kehittymään palveluyrityksenä sekä siirtymään mahdollisimman kustannustehokkaaseen toimintaan. Tuloksensa ja kassavirtansa turvaamiseksi konserni pyrkii sopeuttamaan toimintaansa kysynnän mukaisesti.