Lentokelpoisuuspalveluita tarjonneen SUIO Oy:n toiminta päättyy

C172_1Suomen Urheiluilmailuopisto Oy:n yhteydessä toiminut SUIO Oy on lopettanut kaiken liiketoimintansa. Päätöksen taustalla on ennen kaikkea toimintaympäristön muutos, joka on tehnyt yhtiön tarjoamat palvelut suurelta osin tarpeettomiksi.

SUIO Oy:n toiminta on koostunut huolto-ohjelmien tekemisestä ja niiden vuosittaisesta ylläpidosta sekä lentokelpoisuuden valvonnasta ja ARC- eli lentokelpoisuuden tarkastus- ja katsastuspalveluista.

Yhtiö ei ole enää tehnyt uusia huolto-ohjelmia. Myöskään olemassaolevien huolto-ohjelmien ylläpito ei ole enää mielekästä huomattavasti liberaalimmaksi muuttuneen säädösympäristön vuoksi. Koneen omistaja voi siirtyä käyttämään Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin sivuilta löytyvää valmista ohjelmaa.

Lentokelpoisuuden valvontaan ei yksityislentotoiminnassa nykyisellään tarvita koneen omistajan lisäksi ulkopuolisia tahoja: omistaja voi itse valvoa koneensa jatkuvaa lentokelpoisuutta muiden lisäksi ulkopuolisia tahoja: omistaja voi itse valvoa koneensa jatkuvaa lentokelpoisuutta muiden

ARC-tarkastuksia tekevän organisaation ylläpitäminen ei ole SUIO Oy:lle nykytilanteessa mahdollista: yhtiö ei pysty tuottamaan asiakkailleen lisäarvoa kysynnän luomalla kustannustasolla.

Vaihtoehtoisesti ilma-aluksen omistaja voi solmia uuden sopimuksen huolto-ohjelman ylläpidosta ja jatkuvan lentokelpoisuuden valvonnasta muun G+I-organisaation kanssa. SUIO Oy on luvannut palauttaa asiakkailleen etukäteen suoritetut maksut palveluista, joita se ei enää tuota.

SUIO Oy on toiminut Suomen Urheiluilmailuopisto Oy:n yhteydessä. Opisto on perustettu vuonna 1996 ja sen kotipaikka on Räyskälässä. Koulutusta järjestetään eri puolilla Suomea.

Suomen Urheiluilmailuopisto Oy jatkaa toimintaansa kuten ennenkin. Kyseessä on yleishyödyllinen, voittoa jakamaton osakeyhtiö.

Suomen Urheiluilmailuopiston omistajat ovat:
Suomen Ilmailuliitto Ry, 200 osuutta
Lopen kunta, 20 osuutta
Räyskälä-Säätiö, 20 osuutta
Jämi-Säätiö, 5 osuutta

"Lentokelpoisuuden valvontaan ei yksityislentotoiminnassa nykyisellään tarvita koneen omistajan lisäksi ulkopuolisia tahoja: omistaja voi itse valvoa koneensa jatkuvaa lentokelpoisuutta muiden lisäksi ulkopuolisia tahoja: omistaja voi itse valvoa koneensa jatkuvaa lentokelpoisuutta muiden"

Tuossa kappaleessa on sama lause kahteen kertaan.

Lisäksi toivoisin Lentopostilta aina pientä lähdekritiikkiä. Ilmailuliiton tiedote on julkaistu suunnilleen sellaisenaan, mutta artikkelista ei varsinaisesti käy ilmi, että teksti on suoraa tiedoteesta. Tiedote antaa täysin virheellisen kuvan säädösympäristöstä ja sen kehityksestä.

Lentokelpoisuuden valvontaan ei ole koskaan ennenkään tarvittu yksityislentotoiminnassa koneen omistajan lisäksi ulkopuolista tahoa. Omistaja on voinut valvoa koneen jatkuvaa lentokelpoisuutta aina ennenkin itse.