Lentokenttäkomissio suosittaa Lontoon Heathrow'lle lisää kiitotiekapasiteettia (video)

LHR_expansion_1Englannin lentokenttäkomissio on antanut suosituksensa Lontoon Heathrown lentoaseman kapasiteetin kasvattamiseksi uudella kiitotiellä. Heathrown kolmas kiitotie on ollut suunnitteilla jo pitkään mutta hankkeen vastustus on ollut erittäin kovaa.

Lentokenttäkomissio on selvittänyt Lontoon pääkentän laajentumissuunnitelmaa kolmen vuoden ajan. Tutkimusten ja analysoinnin jälkeen Heathrown ainutlaatuinen rooli suurkaupungin pääkenttänä on tunnustettu.

Lentokentän laajentuminen nähdään ainoana vaihtoehtona myös brittiläisen liiketoiminnan kansainvälisen kasvun mahdollistajana.

Laajennuksen arvioidaan tuovan huomattavaa etua liikematkustajille, rahtioperaattoreille sekä koko taloudelle. Kaikki matkustajat tulisivat hyötymään paranevasta kilpailutilanteesta.

EGLL_twr_BA_1Komission mukaan lentokentän laajentumisen uusi suunnitelma vähentää ympäristölle ja paikallisille asukkaille tulevia vaikutuksia. Nykysuunnitelma voidaan toteuttaa ilmansaastepäästöille ja lentomelulle asetetuissa rajoissa. Lentomelurajoihin päästään yöaikaisella operointikiellolla

Hankkeen odotetaan tuovan Heathrow'lle jopa 40 uutta kohdetta. Niistä 12 olisi uusia kaukokohteita. Lisäksi kasvu toisi yli 70 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2050 mennessä.

Lentokentän luoteispuolelle rakennettavan uuden kiitotien odotetana tuovan 147 miljardin Englannin punnan vaikutukset BKT:hen seuraavien 60 vuoden aikana.

Lentokenttäkomissio pyytää hallitusta kiirehtimään aikaisen päätöksen tekemistä. Lisäviiveet tulisivat kalliiksi ja vaikutukset näkyisivät kansallisesta sekä kansainvälisesti. Hanke nähdään tarpeellisena osoittamaan Britannian kykyä pysyä avoimena markkina-alueena kuluvalla vuosisadalla.

Lentokenttäkomission loppuraportti