Maailman rahtikonelaivastolle ennustetaan huimaa kasvua vuoteen 2032 mennessä

FAL_A330_AirbusVahva pitkän aikavälin rahtiliikenteen kasvu kehittyvillä markkinoilla ohittaa kasvun kehittyneissä maissa. Rahtilentoyhtiöt säilyttävät asemansa maailman rahtimarkkinoilla ja matkustajakoneiden rahtiruumien markkinaosuus säilyy muuttumattomana. Keskisuuret koneet muodostavat yhä suurimman osuuden maailman rahtikoneista. Airbusin arvion mukaan uusia keskisuuria rahtikoneita tarvitaan lähes 1300 vuoteen 2032 mennessä.

Airbusin rahtiliikenteen maailmanlaajuisen markkinaennusteen (Freight GMF) mukaan maailman rahtiliikenne kasvaa keskimäärin 4,8  prosentin vuosivauhtia seuraavien 20 vuoden ajan. Kasvu lähes kaksinkertaistaa maailman rahtikonelaivaston noin 3000:een koneeseen.

Ennustettua kasvua ohjaavat useat positiiviset maailmanlaajuiset signaalit niin maailmankaupassa, yksityisessä kulutuksessa kuin teollisuuden tuotannossa.

Ennustettu kasvu maailman rahtimarkkinoilla vuoteen 2032 mennessä tarvitsee toteutuakseen noin 2700 uutta ja konvertoitua rahtikonetta. Yli puolet koneista tulevat korvaamaan nykyisiä vanhentuvia koneita.

Ennustetun 2700 koneen tarpeesta 870 tulee olemaan uusia rahtikoneita, joiden markkina-arvo on noin 234 Yhdysvaltain dollaria. Loput 1860 konetta muunnetaan matkustajakoneista rahtikoneiksi. Lisäksi arviolta 175 nykyistä konetta tulee olemaan rahtimarkkinoilla vielä vuonna 2032.

Intia ja Kiina vetävät kasvua

Kehittyvien markkinoiden kasvu Aasian ja Tyynenmeren alueella, erityisesti Intiassa ja Kiinassa edustavat 36 prosenttia maailman rahtimarkkinoista. Osuuden ennustetaan kasvavan 42 prosenttiin vuoteen 2032 mennessä.

Kiina tulee olemaan suurin yksittäinen maa, joka johtaa rahtiliikenteen kasvua. Nykyisin Kiinan osuus markkinoista on 15 prosenttia ja sen odotetaan kasvavan vuoteen 2032 mennessä 22 prosenttiin.

Kehittyneiden markkinoiden kuten Euroopan, IVY-maiden ja Pohjois-Amerikan osuus on noin 51 prosenttia vuoden 2012 osalta. Vaikka liikenteen kasvu jatkuu niin vuoteen 2032 mennessä markkinaosuus on pudonnut 45 prosenttiin.


Rahtikoneiden koot kasvussa

A380_incomingPienten rahtikoneiden markkinaosuus on nykyisin noin 23 prosenttia. Pikarahdin markkinat kasvavat Kiinassa ja Intiassa nostaen koneiden määrän vuoden 2012 380 koneesta yli 600 koneeseen vuoteen 2032 mennessä. Kasvusta huolimatta pienten koneiden osuus maailman rahtikonelaivastosta laskee 21 prosenttiin.

Keskisuurten rahtikoneiden osuus maailman markkinoista on noin 45 prosenttia. Keskisuurten koneiden määrän ennustetaan nousevan huimasti nykyisestä 744 koneesta Kiinan kasvun myötä. Vuonna 2032 koneita olisi maailman rahtilaivastossa yli 1290.

Airbus on voimakkaasti mukana tässä kasvusegmentissä A330-200F -rahtikoneellaan sekä A330-P2F (passenger-to-freght) -konversiollaan yhteistyössä EFW:n ja ST Aerospacen kanssa.

Suurten rahtikoneiden markkinaosuus on noin 32 prosenttia ja niitä käytetään pääsääntöisestä kaukoliikenteessä kolmella päämarkkinalla Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Aasiassa. Suurten rahtikoneiden määrän ennustetaan kasvavan yli tuhanteen koneeseen vuoteen 2032 mennessä.