Malmin kenttä suljetaan - ammattilentäjäkoulutus ja harrasteilmailijat häädetään pääkaupunkiseudulta

malmiairshow14_1Lentokoulut ja harrasteilmailijat voivat jatkaa toimintaa Helsinki-Malmin lentoasemalla vain elokuuhun 2016 asti. Tämän jälkeen Helsinki-Malmilla ei ole enää tarjolla lennonjohtopalvelua. Harrastustoiminnan uskotaan siirtyvän useille eri lentoasemille. Lentokoulut joutuvat arvioimaan tilannettaan.


Ministeriö pyytää Liikenteen turvallisuusvirasto Trafia tekemään marraskuun loppuun mennessä riskianalyysin siitä, voisiko harrasteilmailua jatkaa Helsinki-Malmilla elokuusta 2016 vuoden 2018 loppuun asti ja millaisin edellytyksin ja rajoituksin se tapahtuisi.

Harrasteilmailijat siirtynevät jatkossa nykyistä laajemmalle joukolle lentoasemia. Ministeriö on selvittänyt Helsinki-Malmin lentoasemalla toimivan harrasteilmailun sijoittumismahdollisuuksia Nummelan ja Hyvinkään lentokentille.

Nämä kentät ovat aktiivisessa harrasteilmailun käytössä ja sijaitsevat alle tunnin ajomatkan päässä pääkaupunkiseudulta. Selvityksen mukaan harrasteilmailulla on kohtuulliset toimintamahdollisuudet näillä lentokentillä.

Selvityksen valmisteluun ovat osallistuneet liikenne- ja viestintäministeriön lisäksi Finavia Oyj ja Helsingin kaupunki. Selvityksestä ovat vastanneet liikenne- ja viestintäministeriössä hallitusneuvos Mikael Nyberg ja ylitarkastaja Olessia Manner.

LVM uskoo, että osa harrasteilmailusta siirtyisi Nummelaan, koulutuspainotteinen toiminta Hyvinkäälle ja osa toiminnasta loppuisi tai harrastajien lentotuntien määrä vähenisi. Ministeriö toteaakin tämän perusteella, että harrasteilmailulla säilyy kohtuulliset toimintamahdollisuudet. Tämäkin edellyttäisi sitä, että Hyvinkäällä ei aseteta rajoituksia harrasteilmailun lisääntymiselle.

LVM ei ota kantaa lentokoulujen ja muiden toimijoiden tilanteeseen. Malmilla toimivat mm. Patria Pilot training, Salpauslento, BF-lento ja Aeropole kouluttavat lentäjiä. Niistä vain Patria on tiedottanut selvittävänsä vaihtoehtoja Malmille. Lentokoulujen lisäksi Malmin lentoasemalla on myös useita muita toimijoita.

Toimijoiden odotetaan hakeutuvan muille lentoasemille, joilla asiakasvirrat mahdollistavat liiketoiminnan. Läheisimmät sopivat lentokentät koulutustoimintaan ovat Pori, Tampere-Pirkkala ja Jyväskylän Tikkakoski. Porissa toimii Suomen ilmailuopisto ja Tikkakoskella Ilmavoimat.


Paljon kalustoa, isot operaatiomäärät lisää lentomelua

Harrasteilmailun siirtyminen nykyisessä laajuudessaan joko Nummelaan tai Hyvinkäälle ei kuitenkaan ympäristösyistä ole mahdollista. Harrasteilmailun operaatioiden määrä Helsinki-Malmilla arvioidaan olevan 5 000 – 10 000 operaatiota/vuosi. Huomattava osa operaatioista on harrasteilmailun lentolupakirjoihin tähtäävään koulutustoimintaan liittyviä lentoja.

EFHF_kalustoa_talvella_1Malmin lentoasemalla on noin 150 pienkonetta, jotka vaativat ison alueen jo niiden pysäköintiin. Myös hallitilalle tulee kysyntää ja sellaista kapasiteettia ei ole tarjolla Nummelassa eikä Hyvinkäällä.

Ilman täsmällisiä meluselvityksiä on mahdotonta arvioida, kuinka paljon moottorilentotoiminta voisi lisääntyä näillä lentokentillä. Nummelan lentokentän toimintaa on jo vuosikaudet rajoittanut tiukat melumääräykset ja asukkaiden vastustus lentotoimintaa kohtaan. Nummelassa lennetään nykyisin vain kesäkaudella.

LVM tapaa harrasteilmailujat päätöksen jälkeen

Liikenne- ja viestintäministeriö aikoo tavata harrasteilmailijoita kuluvan syksyn aikana. Tarkoitus on yhdessä harrasteilmailijoiden kanssa pohtia jatkotoimia ja keskustella siitä, miten valtio voisi omalta osaltaan helpottaa ilmailuharrastuksen jatkamista muilla kentillä Helsinki-Malmin sulkemisen jälkeen.

LVM:n mukaan riittävän pitkä siirtymäaika tarjoaa kerhoille ja yksittäisille harrastajille mahdollisuuden arvioida vaihtoehtoja ja tehdä harkitusti omat päätöksiä oman toiminnan jatkosta.

Liikenne- ja viestintäministeriön selvitys Malmin harrasteilmailun sijoittumismahdollisuuksista Nummelan ja Hyvinkään lentokentille (PDF-tiedosto)

Lue myös: