Matkustajamäärän kasvun odotetaan vauhdittuvan Helsinki-Vantaalla

HEL_terminaali_laajennus_1Helsinki-Vantaan kautta odotetaan kulkevan vuoden lopppuun mennessä jo yli 16 miljoonaa matkustajaa. Finavia kehittää Helsinki-gatewayta aktiivisesti ja matkustajamäärän kasvun ennustetaan vauhdittuvan Finnairin uusien A350-900 -matkustajakoneiden käyttöönoton myötä. Samalla uusi lennonjohtokeskus paransi Finavian lennonvarmistusliiketoiminnan kannattavuutta.

 Finavian kehitys- ja investointiohjelmat jatkuivat vuoden kolmannen neljänneksen aikana Helsinki-Vantaalla ja verkostolentoasemilla. Finavian liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-syyskuussa 45,3 miljoonaa euroa. Aikavälin liikevaihto oli 258,6 miljoonaa euroa. Alkuvuoden kokonaismatkustajamäärä kasvoi 1,1 prosenttia verrattuna vuoden 2014 vastaavaan jaksoon.

delivery_3_3Helsinki-Vantaalla kansainvälinen matkustus kasvoi 2,3 prosenttia. Eniten kasvoi kotimaan lennolta kansainväliselle lennolle vaihtavien määrä, 12 prosenttia. Helsinki-Vantaan matkustajamäärä oli tammi-syyskuussa 12,4 miljoonaa.

Verkoston lentoasemilla kasvu ei kuitenkaan ole ollut tasaista, vaan osalla kentistä liikenne on edelleen vähentynyt. Selittäviä tekijöitä ovat Suomen heikon taloudellisen kehityksen lisäksi eri liikennemuotojen välisen kilpailutilanteen muuttuminen edelleen sekä erot alueiden taloudessa ja vetovoimassa sekä väestörakenteessa.

Vertailukaudella liikenneilmailun laskeutumiset vähenivät 2,6 prosenttia. Tämä johtuu suurempien lentokoneiden käytöstä ja tehokkuuden parantumisesta.

KariSavolainen_finavia”Lentoliikenteen kysynnän ja tarjonnan vaihtelut ovat jatkuneet ennakoidusti. Maailmantalouden paikoitellen hidas kasvu pitää lentoliikenteen kasvun Suomessa maltillisena”, sanoi Finavian toimitusjohtaja Kari Savolainen.

”Finavialle suurimmat tuotot tulevat kansainvälisestä liikenteestä, jossa myönteisesti kehittynyt vaihtomatkustus nostaa matkustajamääriä. Tänä vuonna odotamme Helsinki-Vantaalta lentävän jo yli 16 miljoonaa matkustajaa”.

”Ennustamme matkustajamäärien kasvun vauhdittuvan ensi vuonna, kun uudet mannertenväliseen liikenteeseen tarkoitetut laajarunkokoneet alkavat operoida Aasian ja Helsinki-Vantaan välillä. Kilpailu kansainvälisten lentoasemien välillä on koventunut sitä mukaa kun kysyntä Aasian markkinoilla kasvaa. Finavia tekeekin aktiivista työtä vahvistaakseen Helsinki-Vantaan asemaa kärkikahinoissa”, kertoi Savolainen.

delivery_7”Vaihtomatkustus on kasvanut myös kotimaan sisäisillä lennoilla, mikä johtuu suorien kansainvälisten reittien vähentymisestä”

Verkostolentoasemien matkustajamäärä oli 2,6 miljoonaa. Matkustajamäärä laski 3,7 prosenttia tammi-syyskuussa verrattuna vuoden 2014 vastaavaan jaksoon. Verkoston kotimaan liikenteessä nousua oli 1,5 prosenttia ja kansainvälinen liikenne puolestaan väheni 15,2 prosenttia. Suorien kansainvälisten reittien loppuminen verkostosta on osa yleiseurooppalaista kehitystä, kun lentoyhtiöt siirtävät kalustoaan suuremmille markkinoille.

”Osalla maakuntalentoasemista on saatu positiivista nostetta lentoliikenteelle Suomen heikosta taloustilanteesta huolimatta ja liikenne on kääntynyt nousuun matkailun kasvamisesta johtuen. Suurin osa verkostomme kentistä kärsii kuitenkin matkustajakadosta, kun lentoliikenne menettää matkustajia lyhyillä matkoilla muille liikennemuodoille. Matkustajamäärien väheneminen selittyy myös eroilla alueellisessa vetovoimassa sekä väestörakenteessa”, avasi Savolainen.

Varkauden ja Porin lentoasemilta ei ollut syyskuun 2015 lopussa kaupallista reittiliikennettä. Kaupallinenn lentoliikenne päättyi lokakuun aikana myös Lappeenrannan lentoasemalla.

”Finavia muutti matkustajille tuotettavien palveluiden kaupallista liiketoimintamallia vuonna 2014. Uudistuksen vaikutukset ovat nyt alkaneet näkyä positiivisesti”.

TerminaaliHelsinki-Vantaan dutyfree-myymälät liitettiin osaksi alan kansainvälisen toimijan myymäläketjua. Finavia toimii yhä selvemmin tilavuokraajana ja kehittää palveluita yhdessä kumppaneidensa kanssa. Pääosan näistä investoinneista toteuttavat kumppanit. Liiketilojen uudistukset saatiin pääosin valmiiksi kolmannella kvartaalilla.

Uusien toimijoiden odotetaan tuovan lentoasemalle yhä monipuolisempia kansainvälisen tason ostosmahdollisuuksia. Liiketoimintamallin muutoksen arvioidaan edelleen parantavan matkustuskokemusta ja nostavan liiketoiminnan kannattavuutta.

”Tappiollisen lennonvarmistusliiketoiminnan tulos on parantunut, kun Helsinki-Vantaan lennonjohtokeskus aloitti toimintansa. Kustannuksia on saatu uuden toimintamallin ansiosta alennettua”, analysoi Savolainen.

ATCC_superiLennonvarmistusliiketoiminnan iikevaihto nousi prosentilla 50, 2 miljoonaan euroon. Se johtui navigointimaksujen hinnankorotuksesta. Vertailukaudelle ylilentojen määrät kasvoivat, mutta laskeutumisten määrä oli edelleen laskussa

Lennonvarmistusliiketoiminta etsii aktiivisesti kansainvälisiä yhteistyömahdollisuuksia esimerkiksi koulutuksen ja ilmatilahallinnan osalta. Viron lennonvarmistuspalvelujen tarjoajan EANS:in kanssa on käynnissä selvitys yhteistyön tiivistämiseksi. Selvitys perustuu Suomen ja Viron valtioiden tekemään linjaukseen, jossa tavoitteena on lisätä alueen ilmatilan hallinnan tehokkuutta ja turvallisuutta.

 ”Finavian tulosta rasittaneiden ei-suojaavien korkojohdannaissopimusten sulkeminen parantaa jatkossa oleellisesti Finavian mahdollisuuksia hallita riskejä ja pienentää rahoituskulujamme”, päätti Savolainen.

 Finavia ennakoi loppuvuoden liikenteen kehittyvän positiivisesti ja vuoden 2015 kokonaismatkustajamäärä kasvaa hieman edellisvuoteen verrattuna. Yhtiö arvioi vuoden 2015 liikevaihdon sekä liikevoiton olevan edellisvuoden tasolla.