Metsäpalojen lentotähystyksellä on alkukesän aikana havaittu jo 53 maastopaloa

SPLS_OHCAMKuluvan vuoden osalta huhtikuussa käynnistynyt metsäpalojen lentotähystys on johtanut alkukesän aikana jo 53 metsäpalon havaitsemiseen. Tähystyslentojen määrä on merkittävästi alhaisempi kuin vuonna 2018, joka oli hyvin poikkeuksellinen.

Tähystyslennot ovat kesän edetessä laajentuneet Etelä-Suomesta jo Pohjois-Pohjanmaalle. Kesäkuun loppuun mennessä lentoja on ollut 206 kappaletta. Niiden aikana on havaittu 53 metsäpaloa ja opastettu pelastustoimen yksiköitä 16 kertaa palopaikalle.

Vuonna 2018, joka oli toiminnan kannalta poikkeuksellinen, lentoja oli vastaavaan aikaan suoritettu jo yli 900 kappaletta. Kaikkiaan vuosi 2018 oli lentotähystystoiminnan kannalta ennätyksellinen, sillä lentoja suoritettiin kaikkiaan 1407 kappaletta. Tuolloin lennoilla havainnoitiin paloja 376 kappaletta ja opastettiin pelastustoimen yksiköitä 116 kertaa.

palolentoreititMetsäpalojen tähystyslennot ovat lentokoneilla tapahtuvaa valvontaa maastopalojen havaitsemiseksi. Toiminta kattaa koko Suomen ja sillä pyritään ehkäisemään maastopalojen leviäminen suureksi, havaitsemalla ne ajoissa. Maastopaloiksi luokitellaan mm. metsäpalot, ruohikkopalot ja turvetuotantoaluepalot. 

Metsäpalojen lentotähystyksen järjestää koko Suomessa Pohjois-Suomen aluehallintovirasto. Lentotähystystä suoritetaan normaalisti 1.5-31.8 välisenä aikana, mutta se voidaan poikkeuksellisesti aloittaa jo huhtikuussa ja lopettaa syyskuussa.

Lentotähystystä tehdään koko Suomessa 22 reitillä ja palveluntuottajana on yleensä paikallinen ilmailukerho tai ilmailualan yritys. Suomen lentopelastusseura (SLPS ry) puolestaan antaa koulutusta palolentojen miehistöille. Lentopelastusseura on valtakunnallinen, viranomaisten avuksi luotu vapaaehtoisen etsintä- ja valvontalentotoiminnan kattojärjestö.

 Raja_Koala_sammuttaaLennolle lähdetään, kun Ilmatieteenlaitoksen määrittelemä metsäpaloindeksi nousee yli 4,1 tai 4,3. Indeksin noustessa yli 5,4 reitti lennetään kaksi kertaa päivässä. Tarpeen vaatiessa tehdään myös epäselvien savuhavaintojen tarkistuslentoja.

Lentokoneita käytetään myös pelastustoimen muihin tiedustelu- ja johtamistehtäviin. Tällaisia tehtäviä voivat olla esim. sammutustoiminnan johtolennot, kun paikalla on yksi tai useampi sammutushelikopteri. Tälläisen sammutuskyvyn Suomessa omaavat Rajavartiolaitoksen ja Maavoimien helikopterit.

Lue myös lentotähystysuutisemme keväältä 2019: