Päätöksiä Helsinki-Vantaan laajentamisesta tehdään kuluvan vuoden aikana

helsinki_airport_satellite_terminal_design_2Finavian 900 miljoonan euron kehittämisohjelma Helsinki-Vantaalla on jo käynnissä. Suurimman hankkeen eli terminaalikapasiteetin laajentamispäätös tehdään vielä kuluvan vuoden aikana. Lentoasemalla rikottiin 15 miljoonan vuosittaisen matkustajan raja ja uusilla suunnitelmilla varaudutaanvuoden 2020 ennustettuun 20 miljoonaan matkustajaan.

Helsinki-Vantaan asema kansainvälisenä vaihtolentoasema on tärkeä koko Suomelle. Päätökset laajentamissuunnitelman osalta tehdään loppuvuoden aikana", kertoo Finavian viestintäjohtaja Mikko Saariaho.

Suurin prioriteetti Helsinki-Vantaalla on vaihtoliikenteen kehittämisessä vuosina 2015-2020. Toinen pääkohta on terminaalin T2-laajentaminen, jonka osalta päätöksiä on odotettavissa vuosien 2015-2016 aikana.

Lentoaseman toimivuudella on iso merkitys asiakkaiden silmissä, sillä joka kolmas matkustaja valitsee lentoreittinsä vaihtolentoaseman perusteella. Helsinki-Vantaalle on tehty 2000-luvulla yli 500 miljoonan euron investoinnit, joista viimeisin on kehäradan rakennustyö.

Valtion lupaamat 200 miljoonaa euroa annetaan Finavian käyttöön vuosien 2014 ja 2015 aikana. Hankkeiden toteuttamiseksi Finavia ottaa myös noin 700 miljoonan euron lainan jolloin kokonaisinvestointi nousee 900 miljoonan euron tasolle.

"Business case on hyvä ja velanmaksukykymme on kunnossa", kommentoi Saariaho.

Helsinki-Vantaan matkustajamäärien ennustetaan nousevan hitaallakin kasvulla 20 miljoonan rajalle vuoteen 2020 mennessä. Huonoimmassakin laskentamallissa lentoasemalla arvioidaan olevan noin 17 miljoonaan matkustaja 2020-luvun vaihteessa.

Helsinki-Vantaa halutaan pitää kehityksen kärjessä ja lentoliikenteen toimintaympäristö halutaan turvata. Vaikka liikenne on vuosien varrella kasvanut niin meluvaikutukset ovat vähentyneet. Finavian tilastojen mukaan vuonna 1990 melualueella asui 97 000 asukasta ja vuonna 2012 vain 15 000. Luvut kertovat osaltaan uusien lentokoneiden hiljaisuudesta ja melunhallinnan onnistumisesta kiitotien käyttötapojen ja lentomenetelmien suhteen.

Nykyisin lentoasema työllistää noin 20 000 henkilöä ja välillisesti jopa 100 000. Kaikkiaan lentoliikenteen osuus Suomen BKT:stä on 3,2 prosenttia. Koko ilmailualan verotuotto valtiolle on noin 2,5 miljardia euroa.

Koko 900 miljoonan euron kehityshankkeen on arvioitu tarkoittavan 14 000 henkilötyövuotta. Matkustajamäärän nousu 20 miljoonaan puolestaan nostaisi pysyvien työpaikkojen määrää 5000:lla.


Slotteja tarjolla - vain iltapäivän tunnit täynnä

helsinki_airport_satellite_terminal_3Helsinki-Vantaan lentoaseman vuorokausikapasiteetti on 1400-1500 operaatiota.  Vuoden 2013 aikana lentoaseman päivittäiset operaatiomäärät olivat kuitenkin luokassa 550-600. Operaatioiden määrä on laskenut huippuvuosista 150:llä per päivä mutta konekoko on samalla kasvanut. Vaikutukset tuloihin ovat siten jääneet pienemmiksi.

Ainoastaan iltapäivän ruuhkatunnit ovat täynnä eli lisäliikenne on tervetullutta", kommentoi Finavian lennonvarmistuksesta vastaava johtaja Raine Luojus.

Finavia huolehtii kaikkiaan 24 lentoaseman verkoston pyörittämisestä Suomessa ja sen liikevaihto oli vuonna 2013 noin 353 miljoonaa euroa. Henkilöstöä koko konsernissa on noin 2800.

Lue myös aiemmat Lentoposti.fi:n uutiset aiheesta: