Puolustusbudjetissa Ilmavoimille elinkaaren turvaa

MLU_HN_3Puolustusbudjettiin 2013 sisältyy merkittäviä leikkauksia. Vuoteen 2015 mennessä toteutettava puolustusvoimauudistus on välttämätön Suomen puolustuskyvystä huolehtimiseksi ja pysyvien kustannussäästöjen aikaansaamiseksi. Tavoitteena on organisaation ja toimintaperiaatteiden muutoksella mahdollistaa puolustuskyvyn ylläpito ja kehittäminen.

Ensi vuonna alkava Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2013 -tilausvaltuus on kokonaismäärältään 372 miljoonaa euroa vuosina 2013 - 2018. Siihen sisältyy mm. useita Ilmavoimiin liittyviä ohjelmia.

Ilmapuolustuksen kehittämisohjelmassa hankitaan Hornet-torjuntahävittäjäkaluston elinkaaren turvaavia kriittisiä koneiden ja moottoreiden vaihtolaitteita ja osia.

Puolustusvoimien johtamisen kehittämisohjelmassa jatketaan ilmapuolustuksen tiedonsiirtohanketta ja päivitetään johtamisessa tarvittavia tiedonsiirtoverkkojen laitteita.

Puolustusvoimien yhteisen vaikuttamisen kehittämisohjelmassa jatketaan Hornet-torjuntahävittäjäkaluston päivityksiä hankkimalla pitkän kantaman ilmasta maahan -ohjusten käyttöön tarvittavia varusteita koneisiin, aseiden käsittelyvälineitä sekä järjestelmätestaustyötä toiminnan aloittamiseksi.

Lisäksi tiedustelun, valvonnan ja maalittamistuen kehittämisohjelmassa hankitaan signaali- ja kuvatiedustelun järjestelmiä.