Suomen Ilmailumuseolle 135 000 euron rahoitus Lentoon 2015 -hankkeeseen

SIM - L-Arkkitehdit 18.12.2012 - IlmakuvaLiikenne- ja viestintäministeriö on myötänyt Suomen Ilmailumuseosäätiölle 135 572 euroa Lentoon 2015 -hankkeen käyttöön. Ilmailumuseon laajennus- ja peruskorjaushankkeen arvoidaan maksavan toistakymmentä miljoonaa euroa.

Liikenne- ja viestintäministeriö on myöntänyt yhteensä 385 000 euroa liikenne- ja viestintäalan museoille sekä 25 000 euroa liikennealan yhteisöille rakennushankkeiden ja muiden kehittämisinvestointien tukemiseen sekä tiedotustoiminnan että kansainvälisen yhteistyön kehittämiseen.

Suomen Ilmailumuseolle myönnetty 135 572  euroa on nimetty Lentoon 2015 -hankkeen suunnittelu-, peruskorjaus-, purku- ja rakentamiskustannuksiin.

Lentoon 2015 -hankkeelle on haettu rahoitusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä sekä Liikenne- ja viestintäministeriöltä useamman vuoden ajan. OKM:n rahahanat ovat pysyneet kiinni mutta LVM on antanut pieniä avustuksia, joilla se on saatu pidettyä hengissä.

"Tarvitsemme isompia rahoja tukijoiltamme. Vantaan kaupunki on avainasemassa ja heidän tukensa tarvitaan läpivientiin. Pelkät vuotuiset rahoitukset eivät vie hanketta loppuun", kommentoi Suomen Ilmailumuseon johtaja Markku Kyyrönen.

"Hankkeella ei ole takarajaa. Me olemme ja pysymme täällä", kertoi Kyyrönen vastauksena kysymykseen museon haaveista läpivientiaikataulusta.

SIM - L-Arkkitehdit 18.12.2012 - PääsisäänkäyntiSuomen Ilmailumuseo sijaitsee Helsinki-Vantaan lentoaseman Aviapoliksessa, joka on voimakkaasti kehittyvä alue. Aviapolis tarjosi 37 000 työpaikkaa vuonna 2010. Ennusteen mukaan määrä kasvaisi vuoteen 2020 mennessä 50 000:een ja vuonna 2030 työpaikkoja olisi jo 70 000.

Vuonna 2015 valmistuva Kehärata mahdollistaa entistä nopeamman liikkumisen lentokentältä Aviapoliksen business-alueelle ja edelleen Helsinkiin, jonne matka-aikaa tulee vain puoli tuntia.

Yllä olevassa kuvassa on arkkitehdin hahmotelma siitä, miltä museo voisi näyttää juna-aseman suunnasta katsottaessa. Ero nykyiseen teollisuushallimaiseen arkkitehtuuriin olisi melkoinen.

Suomen Ilmailumuseo Helsinki-Vantaan lentoaseman alueella on ilmailun valtakunnallinen erikoismuseo, jonka kokoelmiin kuuluu sekä siviili- että sotilasilmailun esineistöä. Museo sijaitsee lyhyen kävelymatkan päästä Aviapoliksen asemalta.