Suomi luopuu perinteisistä navigaatiolaitteista - tutkavalvonnassakin uudistuksia

trafi_logoSuomessa aletaan asteittain luopumaan perinteisistä navigaatiolaitteista. Uusien lentomenetelmien suunnittelu ei ole sidottu maalaitteen fyysiseen sijaintiin. Perinteiset tutkat ovat myös väistymässä. Trafi on julkaissut EU:n vaatimien muutosten tiekartan vuosille 2013-2030.

EU on velvoittanut jäsenvaltionsa toteuttamaan Single European Sky (SES) I ja II –asetuksissa kuvattuja toimintamalleja ilmaliikennepalvelun järjestämisessä, jotka ovat johtamassa suuriin uudistuksiin.

EU:n asettamat tavoitteet eivät ole realistisesti eikä mahdollisia mikäli lennonvarmistuspalvelujen järjestelyjen nykytilaan ei tehdä radikaaleja muutoksia. Muutoksista aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia ilmatilan käyttäjille mm. uusien laitteistojen hankinnan takia.

Perinteiset radiosuunnistusmajakat väistyvät

Ensimmäiset VOR-radiosuunnistusmajakat poistetaan käytöstä vuonna 2013 ja viimeisetkin poistetaan vuosina 2017-2020. Helsingin lähestymisalueella sijaitsevat HEL 114.200 ja PVO 112.800 VOR:t poistuvat käytöstä vuonna 2015.

NDB-suunnistusmajakat poistetaan vuoden 2016 aikana mutta Enontekiöltä, Kajaanista, Kittilästä ja Savonlinnasta ne poistetaan jo 2013 mennessä.

Uudet menetelmät ovat navigaatiotarkkuudeltaan perinteisiä menetelmiä tarkempia ja suunnittelussa noudatetaan ICAO Performance Based Navigation (PBN) konseptia, sekä EUR ATM Master Plania.

Valvontaverkko uudistuu

Perinteiset ilmailun tutkavalvontajärjestelmät perustuvat ilma-aluksessa olevaan toisiotutkavastaimeen (toisiotutka SSR) tai pulssi-muotoiseen radiosignaalin etenemiseen tutka-antennista ilma-aluksen pinnalle ja siitä takaisin tutka-antenniin siroavaan heijastukseen (ensiötutka PSR).

Yhteisenä kummallekin teknologiselle ratkaisulle on fyysinen isokokoinen ja pyörivä tutka-antenni, jonka käyttökulut ovat verrattain suuret siihen liittyvien kuluvien osien ylläpidon seurauksena.

Uusina ilmailun valvontajärjestelminä on markkinoille tullut ilma-alusten omaan paikannuskykyyn perustuva ADS-B ja toisiotutkavastaimeen perustuva MLAT/WAM –järjestelmät. Kumpikin uusi teknologia perustuu datan käsittelyyn ja prosessointiin ilman maalaitteiden mekaanisesti pyöriviä osia.