Tampere-Pirkkalan lentoaseman kehittämistyöt alkavat

Finavia_sign_2Finavia Oyj aloittaa Tampere-Pirkkalan lentoasemalla kakkosterminaalin (T2) laajentamis- ja uudistustyöt. T2 suljetaan rakennustöiden ajaksi alkaen perjantaina 9.5, minkä jälkeen kaikki matkustajat lähtevät lennoilleen T1:n kautta. Uudistettu T2 otetaan käyttöön loppuvuonna. Matkustajille näkyvien kunnostustöiden lisäksi käynnistetään myös ympäristöinvestointisuunnitelman mukaiset työt.

Terminaalin T2:n palveluita ja toimintoja Tampere-Pirkkalassa uudistetaan, jotta lentomatkustuksen tarpeisiin pystyttäisiin vastaamaan kilpailukykyisellä ja kustannustehokkaalla tavalla myös tulevaisuudessa. Terminaalirakennusta laajennetaan 210 m² ja nykyisiä tiloja sekä järjestelmiä uusitaan.

Yleistä sujuvuutta terminaalissa parannetaan laajentamalla sekä saapuvien matkustajien tiloja että Tullin tiloja, sijoittamalla infopiste lähtö/tuloaulaan ja uusimalla Rajavartiolaitoksen tarkastuskoppeja ja sijoittamalla ne paremmin matkustajien kulkureittien varrelle.

"Parannamme matkustajien viihtyvyyttä kehittämällä terminaalin toimintoja ja yleisilmettä, sekä kahvila- ja myymäläpalveluita. Kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että kansainvälistä liikennettä palvelevan kakkosterminaalin palvelutaso perustuu jatkossakin halpalentotoiminnan vaatimuksiin, jossa palvelut tulee tuottaa erittäin vähäisin kustannuksin", muistuttaa lentoaseman päällikkö Mari Nurminen.

Myös muutostöiden aikana matkustaminen sujuu joustavasti. Kaikkien lentoyhtiöiden palvelutiskit sijaitsevat rakennustöiden ajan T1:ssä joten lennoille lähtiessä kaikki matkustajat saapuvat lähtöselvitykseen ja turvatarkastukseen T1:een.

 


T2 ja ympäristöparannushanke valmistuvat joulukuussa

 

Samanaikaisesti T2:n kehittämistöiden kanssa Tampere-Pirkkalassa toteutetaan ympäristöparannushanke. Tarkoituksena on parantaa jäänpoistossa käytettävän propyleeniglykolin talteenottoa ja rakentaa glykolipitoisen lumen varastointialue vuoden 2014 loppuun mennessä.  

 "Mittava investointihankkeemme käsittää myös ympäristöparannustöitä, joiden ansiosta toiminnan ympäristövaikutuksia saadaan pienennettyä entisestään. Lisäksi valmistaudumme ykkösterminaalin uudistamiseen", Nurminen kertoo.

 T2:n kehittämistöiden on määrä valmistua vuoden lopulla, jolloin halpalentoyhtiöitä käyttävät matkustajat palaavat T2:een.

 

Finavia aloitti verkostolentoasemillaan laajan investointiohjelman vuoden alussa

 Finavian tavoitteena on pitää lentoasemiensa infrastruktuuri kilpailukykyisessä kunnossa ja hinnoittelu niiden kehittämisestä huolimatta kustannustehokkaalla tasolla. Suomessa on kattava lentoasemaverkosto, joka tarjoaa lentoyhtiöille kilpailukykyiset palvelut. Lentoyhteyksien kehitys on kuitenkin riippuvainen aidosta kysynnästä. Siksi on tärkeää, että eri alueilla tehdään tiivistä yhteistyötä kysynnän ja sitä kautta lentoyhteyksien vahvistamisessa.

 

Kansainvälinen lentoasema on tärkeä kilpailukykytekijä koko Pirkanmaan alueelle. Se luo työpaikkoja ja mahdollisuudet säännöllisiin yhteyksiin maailmalle.

Finavia on sitoutunut kehittämään lentoliikenteen palveluja Tampereen alueella yhdessä kaupungin ja seutukunnan kanssa. Yhteensä yhteistyössä alueen kanssa toteutettavien investointien arvo Tampere-Pirkkalan lentoasemalla on n. 5 milj. euroa.

Tampere-Pirkkalan lentoaseman lisäksi tänä vuonna ollaan toteuttamassa suuremmat investoinnit Turussa, Ivalossa ja Rovaniemellä. Lisäksi lukuisilla lentoasemilla tehdään pienempiä muutoksia viihtyvyyden ja palvelutarjonnan parantamiseksi.