Trafi: Ilmassa tapahtuneet läheltä piti –tilanteet ja kiitotiepoikkeamat kasvussa

Airbus_nosesSuomalaisen kaupallisen ilmakuljetuksen turvallisuus oli edelleen hyvällä tasolla vuoden 2017 toisella neljänneksellä. Onnettomuudeksi luokiteltavia tilanteita ei tapahtunut. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin tilastojen mukaan läheltä piti -tilanteissa toisena osapuolena oli useimmissa tapauksissa drone eli miehittämätön ilma-alus.

”Suomalaisen aikataulunmukaisen kaupallisen ilmakuljetuksen turvallisuus oli edelleen hyvällä tasolla vuoden 2017 toisella neljänneksellä, kun tilannetta mitataan ylätason mittareilla. Onnettomuudeksi luokiteltavia tilanteita ei tapahtunut”,  toteaa Trafin erityisasiantuntija Jukka Hovi.

Vakavia vaaratilanteita aikataulunmukaisessa kaupallisessa ilmakuljetuksessa tapahtui kaksi kappaletta. Muussa kaupallisessa ilmakuljetuksessa tapahtui yksi vakavaksi vaaratilanteeksi luokiteltu tilanne. Edellisenä vuonna vastaavaan aikaan onnettomuuksia ei myöskään ollut tapahtunut ja vakavia vaaratilanteita oli ollut yksi.


Aiempaa enemmän läheltä piti -tilanteita,
onnettomuudet edelleen harvinaisia

A320_wingtip_1Toisella vuosineljänneksellä ilma-alusten väliset läheltä piti -tilanteet ilmassa sekä kiitotiepoikkeamat ovat kuitenkin lisääntyneet edellisvuoteen nähden. Niitä tapahtui alkuvuoden aikana 37, joista toisella neljänneksellä oli 22 kappaletta. Kasvua edellisvuoteen oli kahdeksan tapauksen verran.

Trafin tilastojen mukaan suurin osa tapauksista on ollut maa-ajoneuvojen tai henkilöiden aiheuttamia mutta toisella neljänneksellä määrää on nostanut sotilasilmailun sekä myös kaupallisen ilmakuljetuksen aiheuttamat kiitotiepoikkeamat. Nämä tapaukset ovat tyypillisesti olleet lentoonlähtöjä ilman vaadittavaa lennonjohtoselvitystä.

Trafin mukaan kaupallisessa ilmakuljetuksessa kiitotiepoikkeamat ovat olleet viime vuosina harvinaisia, joten tällainen nousu on poikkeuksellista. Kiitotiepoikkeamien määrän kasvu huolestuttaa viranomaista ja asiaan on Trafin mukaan syytä kiinnittää huomiota. Tarkoituksena on erityisesti katkaista trendi maa-ajoneuvojen osallistumisesta tapahtumien määrän kasvattajana.

HELRWY_04R22L_1Läheltä piti -tilanteissa toisena osapuolena oli useimmissa tapauksissa drone (miehittämätön ilma-alus/lennokki). Nämä tilanteet tapahtuivat pääosin ulkomailla. Dronejen Suomessa aiheuttamia läheltä piti -tilanteita on ollut kolme kappaletta vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla.

”Kotimaisessa yleis- ja harrasteilmailussa vuoden 2017 toisella neljänneksellä turvallisuuden kehitys hivenen heikentyi edellisvuodesta, mutta pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna tilanne on kehittynyt parempaan suuntaan”, Hovi sanoo.

Onnettomuudet ovat yleis- ja harrasteilmailussa edelleen onneksi harvinaisia, mutta niiden määrä kuitenkin kasvoi kolmeen edellisvuoden vertailujakson yhdestä. Onnettomuuksissa ei ole havaittavissa selkeitä yhdistäviä tekijöitä.

Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia ei tapahtunut alkuvuoden aikana. Ensimmäinen kuolemaan johtanut turma sattui vasta heinäkuussa, joka on kuuluu kolmanteen vuosineljännekseen.

IMG_0383Yleis- ja harrasteilmailussa tilanne on yleisesti ottaen kehittynyt hyvään suuntaan aiempiin vuosiin nähden. Toisella neljänneksellä kuitenkin ilma-alusten välisten läheltä piti -tilanteiden määrä kasvoi huomattavasti edelliseen vuoteen nähden ja niitä onkin jo nyt tapahtunut yhtä monta kuin koko viime vuonna.

Trafi sai toisella neljänneksellä lisäksi kaksi raporttia miehittämättömän ilma-aluksen hallinnan menetyksestä ja putoamisesta veteen Hakaniemessä. Tällaiset tapaukset ovat viranomaisen kannalta myös periaatteessa onnettomuuksia. Miehittämättömille ilma-aluksille tapahtuneiden tilanteiden luokitteluun kuitenkin odotetaan vielä EU-tasolta periaatteita, joten tässä vaiheessa niitä ei kirjattu onnettomuuksiksi vaan hallinnan menetys-luokkaan.

Lue myös: