Trafi selvittää viranomaistehtävien siirtoa harrasteilmailun järjestöille

Diamond_lennolla_1Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi selvittää, onko harrasteilmailun viranomaistehtäviä mahdollista siirtää harrasteilmailun järjestöille.  Siirrettävinä tehtävinä olisi muun muassa harrasteilmailun valvontaan liittyviä tehtäväkokonaisuuksia.

”Trafin tavoitteena on siirtää tehtäviä viranomaistehtävän siirtona ja yhteistyökumppani tullaan näillä näkymin valitsemaan tämän kevään aikana. Tehtävän vastaanottava järjestö hoitaa tehtävän kokonaisuudessaan toimeksiannon vastaanottamisesta päätöksen tekemiseen ja kantaa vastuun tehtävän hoitamisesta” kertoo osastopäällikkö Heidi Niemimuukko.

”Euroopassa tämä toimintamalli on käytössä jo useassa maassa, esimerkiksi Englannissa. Lisäksi näiden maiden harrasteilmailun turvallisuustaso on korkea, joten tällaisen mallin on todettu olevan toimiva.”

Tehtävien siirto tehdään kahdessa vaiheessa

Alustavien suunnitelmien mukaan tehtävien siirto harrasteilmailujärjestöille tehdään kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa siirrettäisiin lentokelpoisuustiedotteiden julkaisuun ja liidin-, laskuvarjohyppy-, ja lennokkitoiminnan valvontaan liittyviä tehtäviä.

Toisessa vaiheessa siirrettäisiin harrasteilma-alusten lupiin liittyviä tehtäviä niiltä osin, kuin niihin ei sisälly suunnittelun hyväksyntää, tiettyjä lentokelpoisuustarkastus- ja tyyppitarkastustehtäviä sekä liitimien tekniset hyväksynnät ja luettelointitehtäviä.

”Muiden harrasteilmailun viranomaistehtävien siirtoa voidaan tarvittaessa ryhtyä selvittämään myöhemmin, kun kokemuksia tehtävien siirrosta on saatu”, kertoo Niemimuukko.

Kaikkien edellä mainittujen tehtävien siirron edellytyksenä on, että tehtäviä vastaanottava järjestö on hyväksytty Ilmailulain 163§ mukaisesti.