Turun lentoaseman öljyvahingon puhdistustyöt jatkuvat

turku_finaviaTurun lentoaseman öljyvahingon puhdistustyöt ovat käynnissä ja jatkuvat edelleen. Viikonlopun aikana on vahinkoalueella suoritettu laajoja maanvaihtotöitä sekä imetty talteen öljynsekaista vettä. Vahinkopaikka sijaitsee pohjavesialueen reunalla.

Turun lentoasemalla havaittiin viime viikon keskiviikkona iltapäivällä öljyvahinko. Lentoaseman 2-terminaalin huoltorakennuksen säiliöstä oli vuotanut maaperään arviolta 14 000 litraa kevyttä polttoöljyä inhimillisestä erehdyksestä johtuen. Vahinkopaikka sijaitsee tärkeän pohjavesialueen reunavyöhykkeellä.

Maanvaihdon lisäksi öljyä otettiin talteen imuautolla terminaalirakennuksen T2 välittömässä läheisyydessä sekä lentoaseman alueeseen rajoittuvassa avo-ojassa. Alueelta on toimitettu n. 20 rekkakuomallista öljynsekaista maa-aineista Salon Ekokemin toimipisteeseen  jatkokäsittelyä varten.

Öljyn esiintyminen alueella on vähentynyt viikonlopun aikana, mutta ojien pintavedessä on edelleen havaittavissa öljystä aiheutuvaa pintakalvoa. Öljyisestä pintakalvosta johtuen alueella voi satunnaisesti esiintyä polttoöljyn tuoksua.

Öljyvahingon osalta puhdistustöitä ja maankaivuuta jatketaan 2-terminaalin välittömässä läheisyydessä sekä Raikontien ja Marjasmäentien välisellä ojaosuudella. Vahinkopaikan kaivutöillä pyritään estämään öljyn kulkeutuminen maaperässä ja selvittämään pilaantuneen maan laajuutta.

Vahinkopaikka sijaitsee pohjavesimuodostuman reuna-alueella, hyvin vettä läpäisevän pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolella, jossa kallionpinta nousee lähelle maanpintaa eikä pohjavettä ole todettu.

Selvitys- ja puhdistamistoimet pyritään mitoittamaan siten, että öljyn kulkeutumisriskit lähellä sijaitsevaan pohjavesimuodostumaan saadaan suljettua kokonaan pois. Pohjavesialueelle laaditaan pohjaveden seurantaverkosto ja asennetaan uusia havaintoputkia. Tällä hetkellä ei näytä todennäköiseltä, että öljy vaikuttaisi yli kolmen kilometrin päässä vedenjakajan toisella puolella sijaitsevan Ruskon Antintalon vedenottamon toimintaan.

Osa ojista on padottu väliaikaisesti öljyn leviämisen estämiseksi alajuoksulle päin. Väliaikaisten patojen läheisyyteen on sijoitettu öljynkeräykseen liittyviä öljynimeytyspuomeja.

Lue myös: