Uusi lentosäähavaintojärjestelmä tuo toimintavarmuutta Helsinki-Vantaan lentoasemalle

IMG_20190623_172048Ilmatieteen laitos on uusinut Helsinki-Vantaan lentoasemalla käytettävän lentosäähavaintojärjestelmän. Uudistus tuo toimintavarmuutta, mahdollistaa tiedon laajemman jakelun kaikkien kentän toimijoiden kesken ja täyttää ensi vuoden 2020 alusta voimaantulevan EU:n lennonvarmistuspalveluiden asetuksen vaatimukset.

 Uusi järjestelmä otettiin operatiiviseen käyttöön tiistaiaamuyöllä 18. kesäkuuta 2019. Uudistettu järjestelmäkokonaisuus mahdollistaa myös ketterät ylläpito- ja huoltotoimet, mikä edistää ilmailun turvallisuutta ja kustannustehokkuutta.

ATC_HEL_tyopiste_1”Käytännössä Helsinki-Vantaalle saatiin nykyaikainen ja entistä toimintavarmempi järjestelmä, joka siten osaltaan vaikuttaa lentoaseman entistä sujuvampaan toimintaan”, toteaa Ilmatieteen laitoksen osalta projektipäällikkönä toiminut Joonas Eklund.

Helsinki-Vantaan lentosäähavaintojärjestelmä päivitettiin osana laajempaa Ilmatieteen laitoksen hanketta, jonka myötä lähes kaikkien Suomen lentoasemien lentosäähavaintojärjestelmät ja havaintolaitteet uusitaan. Uudet järjestelmät vastaavat lentoliikenteen tarpeita ajantasaisesta, luotettavasta ja laadukkaasta säähavaintopalvelusta.

Ilmatieteen laitos päivitti Helsinki-Vantaan lentoasemalla aiemmin käytössä olleen Vaisalan Vaisala AviMet -lentosäähavainto-ohjelmiston uuteen versioon.

Ilmari_masto_FMIJärjestelmän päivitykseen kuuluivat myös lennonjohtajien ja havainnontekijöiden käytössä olevat käyttöliittymät sekä lennonjohdon näyttölaitteet.

Päivityksellä pyritään ajanmukaistamaan järjestelmä uusien EU-vaatimusten mukaiseksi pitäen kuitenkin järjestelmän toimintalogiikka nykyisen kaltaisena.

Vaisala AviMet®-lentosääjärjestelmä kerää, käsittelee ja visualisoi meteorologista dataa Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön ja Maailman ilmatieteen järjestön asettamien standardien mukaisesti.

AviMet tuottaa jatkuvasti ajantasaisia raportteja lentokentän sääolosuhteista, mikä auttaa lennonjohtoa, lentäjiä ja muuta lentohenkilökuntaa tekemään tärkeitä päätöksiä.

Ilmari_UI_FMI Käytännön asennustyöt aloitettiin vuonna 2017, ja uusia havaintolaitteita asennettiin operatiivisten laitteiden rinnalle.

Järjestelmäpäivitys tehtiin yhteistyössä Vaisalan kanssa, ja käytännön asennuksissa tehtiin tiivistä yhteistyötä ANS Finlandin ja Finavian kanssa. Ilmatieteen laitos ja Vaisala jatkavat yhteistyötä järjestelmän kehittämiseksi myös operatiivisen käyttöönoton jälkeen.