WTO:n lopullinen päätös selvä voitto Euroopalle

“Boeingin on aika hyväksyä häviönsä ja lopettaa teeskentely. WTO:n vahvistua eurooppalaiselle lainajärjestelmälle on suuri voitto Euroopalle”, Airbusin viestintä- ja yhteiskuntasuhteiden johtaja Rainer Ohler sanoo.

”Emme näe tehdyllä päätöksellä olevan merkittäviä vaikutuksia Airbusiin tai eurooppalaiseen tukijärjestelmään, sillä WTO on nyt hylännyt Yhdysvaltain vaateet täysin ja lopullisesti. Tämän vuoksi WTO:n päätös aiheuttaa todennäköisesti vain rajallisesti muutoksi eurooppalaiseen politiikkaan ja käytäntöihin.”

WTO:n valituselin hylkäsi kaikki Yhdysvaltain väitteet valituksen käsittelyssä. Se merkitsee loppua Boeingin pyrkimykselle lopettaa Euroopan valtioiden kumppanuus Airbusin kanssa.

 

WTO:n valituselin

  • vahvisti, että Euroopan takaisin maksettavien lainojen mekanismi on laillinen ja käypä väline valtioiden ja teollisuuden välisessä kumppanuudessa
  • kumosi paneelin päätöksen, että kolme aiemmista valtion lainoista olisi ollut kiellettyjä tukia, ja näin tuli siihen tulokseen, että yksikään myönnetyistä lainoista ei ole kielletty
  • kumosi Yhdysvaltain väitteet siitä, että laina kokonaisuudessaan olisi tukea, mutta vahvisti, että Airbusin saamissa lainoissa on tuen aineksia, jonka suuruus riippuu lainan korosta
  • kumosi paneelin päätöksen, että Airbusin käyttämä ja valtion rakentama infrastruktuuri Ranskassa olisi tukea
  • kumosi paneelin päätöksen, että Euroopan tutkimus- ja teknologiaohjelmat olisivat aiheuttaneet haittaa Boeingille
  • moitti paneelia siitä, että se virheellisesti katsoi Boeingin menettäneen markkinaosuuttaan Brasiliassa, Meksikossa, Kiinan Taipeissa ja Singaporessa
  • katsoi, että Boeingille ei voi koitua haittaa Intiassa ja 
  • kavensi merkittävästi paneelin näkemystä Boeing menettämistä markkinaosuuksista Australiassa, Kiinassa, Koreassa ja EU:ssa.

Tulokset eivät yllättäneet Airbusia. Yhtiö on sanonut koko WTO-prosessin ajan, että se odottaa valtaosan Boeingin vaateista tulevan hylätyksi.

 

Lisätietoa WTO-tapauksista: www.airbus.com/presscentre/hot-topics/wto