Yhdysvallat on suorittanut lisää koelaukaisuja hypersoonisilla aseilla

hawc-rocket-LMYhdysvallat on suorittanut koelaukaisuja hypersoonisilla Lockheed Martinin AGM-183A ARRW sekä HAWC ohjuksilla yhdessä Kyse on kahden rinnakkaisen hypersoonisen aseohjelman laukaisuista.

Yhdysvaltain ilmavoimat on 14. toukokuuta vapauttanut Lockheed Martin AGM-183A ARRW (Air-launched Rapid-Response Weapon) -ohjuksen stategisesta B-52H Stratofortress -pommikoneesta Etelä-Kaliforniasssa. Vuonna 2021 ARRW-ohjuksella tehtiin kaksi epäonnistunutta koelaukaisua. Nyt kyseessä oli siis ensimmäinen onnistunut laukaisu.

USAF_B52H_ARRWARRW on suunniteltu saamaan energiansa rakettimoottorista. Nyt suoritetun onnistuneen laukaisun jälkeen raketin poltto oli odotetun pituinen ja ohjus saavutti yli viisinkertaisen äänennopeuden. Kohteeseen ohjus liukuu hypersoonisella nopeudella.

ARRW on suunniteltu tarkkoihin iskuihin maakohteita vastaan, jotka sijaitsvat pitkien etäisyyksien päästä ja ovat vahvasti suojattuja mm. ilmatorjunnalla.

Tulevaisuuden hypersoonisen asejärjestelmän eli DARPA:n (Defense Advanced Research Projects Agency) HAWC -hankkeessa (Hypersonic Air-breathing Weapon Concept) on myös suoritettu onnistuneesti konseptihankkeen toinen laukaisu.

DARPA ja Yhdysvaltain ilmavoimat suoritti 5. huhtikuuta 2022 koelaukaisun lentokoneesta Lockheed Martinin HAWC-ratkaisulla. Voimanlähteenä toimii Aerojet Rocketdynen yliäänipatoputkimoottori. Myös tämän ohjuksen kerrottiin saavuttaneen yli viisinkertainen äänennopeus erittäin pitkäksi ajaksi. Koelaukaisun aikana ohjus nousi 65 000 jalan korkeuteen ja lensi yli 300 merimailin päähän.

Tällaiset ohjukset ns hengittävät ilmaa lentonsa aikana tuottaakseen työntövoimaa kohti hypersoonista nopeutta. Scramjet-moottori hyödyntää kovaa lentonopeutta ja puristaa sisääntulevan ilman palokammioon yhdistäen sen hiilivetypolttoaineen kanssa saavuttaakseen hypersoonisen lennon.

Suuren nopeutensa lisäksi ohjus on erittäin liikehmiskykyinen, joka mahdollistaa nopeat iskut sekä vastatoimien väistämisen. Kohteensa hypersooninen ase voi tuhota pelkällä kineettisellä energialla ilman räjähdekärkeä.

Hypersoonisella nopeusalueella tarkoitetaan yli viiden ja alle 10 Machin nopeutta.

Syyskuussa 2021 DARPA ja USAF suorittivat onnistuneen koelaukaisun myös Raytheonin ja Northrop Grummanin HAWC-konseptiohjuksella.

HAWC-ohjelman perustana on aiempi kokemus yliäänipatoputkimoottoreista, joita on saavutettu National Aero-Space Plane (NASP) X-30, NASA X-43 ja Yhdysvaltain ilmavoimien X-51 Waverider -ohjelmissa.

Lue myös: