Air Finlandin vakuus riittää vain 70 prosentin korvauksiin asiakkaille

AirFinland_B757Air Finlandin Kuluttajavirastolle asettama vakuus ei riitä siihen, että asiakkaille voitaisiin maksaa heidän korvausvaatimusten mukaiset summat täysimääräisinä. Korvauksia voidaan alkaa maksaa vasta, kun päätöksiä koskevat valitukset on käsitelty loppuun. Yhtiön kahden miljoonan vakuudesta jouduttiin käyttämään 536 000 euroa maailmalle jääneiden matkailijoiden paluukuljetuksiin.

Air Finland lopetti toimintansa kesäkuussa 2012. Sen kohteisiin jäi yli 1 000 asiakasta, jotka lennätettiin takaisin Suomeen yhteistyössä Kuluttajaviraston kanssa.

Valmismatkaliikkeistä annetun lain mukaan matkanjärjestäjän on asetettava maksukyvyttömyytensä varalta Kuluttajavirastolle vakuus, joka turvaa matkustajien saatavat konkurssi- ja maksukyvyttömyystilanteissa.

Lain mukaan matkatoimiston on myös viipymättä ilmoitettava Kuluttajavirastolle sellaisesta toimintansa laatua tai laajuutta koskevasta muutoksesta, joka voi vaikuttaa velvollisuuteen asettaa vakuus tai vakuuden hyväksyttävyyteen.

Konkurssiin menneen matkatoimisto Air Finlandin vakuus, 2 000 000 euroa, ei riitä siihen, että hyväksytyt korvaushakemukset voitaisiin maksaa täysimääräisinä. Syynä on se, että Air Finland ei ole lain vaatimuksista huolimatta ilmoittanut Kuluttajavirastolle vakuuden määrittämiseen tarvittavia tarpeellisia ja oikeita tietoja.

Vakuudesta on myös jouduttu maksamaan konkurssin seurauksena matkakohteisiin jääneiden matkustajien paluukuljetuksia. Kuluttajavirasto kotiutti kesä-heinäkuussa 2012 yli 1 000 Air Finlandin asiakasta Euroopasta ja Egyptistä.

Paluukuljetusten hoitamiseksi Kuluttajavirasto vuokrasi muun muassa kahdeksan lentokonetta ja useita kymmeniä busseja. Paluukuljetusten kustannukset olivat yhteensä 536 389,02 euroa.

Hyväksyttyjen korvaushakemusten summa on yhteensä 2 104 550,50 euroa. Paluukuljetusten kustannusten vähentämisen jälkeen vakuudesta jää kuitenkin jaettavaksi vain 1 463 610,98 euroa. Siksi hyväksytyt korvausvaatimukset maksetaan jako-osuutena, joka on päätöksentekohetkellä noin 69,5 %.

Jako-osuus voi vielä muuttua mahdollisten valitusten seurauksena. Korvauksia voidaankin alkaa maksaa vasta, kun kaikki valitukset on käsitelty loppuun. Valitusten käsittely saattaa kestää useita kuukausia tai jopa vuosia.

Kuluttajavirasto ja Air Finlandin konkurssipesä ovat sopineet, että virastoon tulleet hakemukset valvotaan viraston toimittamien tietojen perusteella siltä osin kuin Kuluttajaviraston vakuus ei riitä korvaamaan matkustajan hyväksyttyä korvaushakemusta.

Hakijan ei siis tarvitse itse valvoa saatavaansa konkurssimenettelyssä. Konkurssipesä on ilmoittanut Kuluttajavirastolle myös, että se tulee lähettämään mahdollisimman pian matkustajille erillisen tiedotteen saatavien huomioon ottamisesta Air Finlandin konkurssimenettelyssä.

Kuluttajavirasto on myös tehnyt poliisille tutkintapyynnön siitä, onko Air Finland syyllistynyt toiminnallaan valmismatkaliikerikokseen.

 

Lue myös: