EASA julkisti ehdotuksensa määräyksistä lentäjien mielenterveyttä tukevista toimista

Germanwings_a320_ministere_de_linterieurEuroopan lentoturvallisuusvirasto EASA julkisti 9. joulukuuta ehdotuksensa Euroopan komissiolle lentäjien mielenterveyttä tukevista vaatimuksista. Kyseessä on osa toimintasuunnitelmaa, joka on seurausta Germanwingsin lennon 4U9525 turmasta.

EASA:n julkistama ns. opinion 14/2016 sisältää useita uusia vaatimuksia. Niitä ovat lentäjien tukijärjestelmä ja vaatimus lentoyhtiöiden tekemistä psykologista arvioinneista ennen lentäjän työllistämistä.

Systemaattiset alkoholi- ja huumetestit tulisi ottaa käyttöön lentäjien ja matkustamohenkilökunnan osalta ennen työllistymistä sekä vakavien tapahtumien jälkeen. Lisäksi tulisi tehdä ennaltailmoittamattomia alkoholi- ja huumetestejä vieroitusohjelman jälkeisen töihinpaluun yhteydessä.

Germanwings_1Edellisten lisäksi vaatimuslistassa on myös tarkastukset psykoaktiivisten aineiden käytöstä ja pakollisista alkoholitesteistä EU:n ramppitarkastusten yhteydessä niin ohjaamo-, kuin matkustamomiehistölle.

Ehdotetut määräykset on käyty läpi asianomaisten tahojen kanssa. Ehdotetut muutokset juontavat juurensa Germanwingsin lennon 9525 turmaan, jonka seuraamuksia on käsitelty EASA:n erikoistyöryhmässä sekä Ranskan onnettomuustutkintaviranomaisen BEA:n raporteissa.

EASA:n mietelmä tulee toimimaan perustana Euroopan komission lakiehdotukselle vuoden 2017 aikana. Tukeakseen uusien sääntöjen käyttöönottoa EASA on julkaissut AMC/GM -materiaalin (Acceptable Means of Compliance and Guidance Material). Lopullinen ohjeistus julkaistaan kun Euroopan komissio on hyväksynyt ehdotuksen.

EASA Opinion 14/2016

Lue myös: