Germanwings-työryhmän turvallisuussuositusten implementointi alkaa

Germanwings_a320_3_ministere_de_linterieurEuroopan komissio julkisti suunnitelman ns. Germanwings-työryhmän turvallisuussuositusten käyttöönotosta. Pyrkimyksenä on parantaa lentoturvallisuutta entisestään ottamalla käyttöön heinäkuussa 2015 julkistetut turvallisuussuositukset.

Komission toimintasuunnitelma on kehitetty yhteistyössä Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA:n kanssa. Pääsääntöisesti käyttöönotettavat suositukset liittyvät miehistön terveystietoihin ja yleiseen turvallisuuteen.

Euroopan komission liikennekomissaarin toukokuussa 2015 alulle laittama EASA:n "Taskforce on measures following Germanwings accident" julkisti 17. heinäkuuta 2015 kuusi turvallisuussuositusta Germanwingsin traagisen 4U9525 -turman seurauksena. Raportti sisälsi kuusi suositusta.

Erityistä huomiota suositusten valmistelussa kiinnitettiin lentäjän terveystietojen luottamuksellisuuden ja yleisen turvallisuuden tasapainoon sekä turvallisuustavoitteiden ja suositettujen toimenpiteiden järkevään suhteeseen. Komissio ja EASA ovat kehittäneet yhdessä suunnitelman näiden suositusten käyttöönotosta ja lentoturvallisuuden parantamisesta.

Violeta_Bulc_2014_1"Olen kiitollinen EASA:n kattavasta työstä. EU-kansalaisten turvallisuus on komission liikennepolitiikan keskiössä ja toimintasuunnitelma on arvokas sitoutuminen turvallisuuden parantamiseen. Selkeä toimintasuunnitelma auttaa estämään tulevia onnettomuuksia ja vaaratilanteita", sanoi EU:n liikennekomissaari Violeta Bulc.

 "Germanwingsin tragedia muistutti kansainvälistä ilmailuyhteisöä lentomiehistöjen lääketieteellisten ja psykologisten asioiden tärkeydestä. Mikäli asioita ei havaita ajoissa voivat seuraukset olla katastrofaalisia. Sääntelystä vastaavien viranomaisten tulee sopeutua nopeaa toimintaa erilaisissa haasteissa. EASA:n tehtävänä on tehdä lentomatkustamisesta entistä turvallisempaa EU-kansalaisille sekä maailmanlaajuisesti. Tämän toimintasuunnitelman avulla olemme täysin sitoutuneita tehtäväämme", sanoi EASA:n johtaja Patrick Ky.

EASA aikoo käyttää nykyisiä sääntöjä sekä innovatiivisia sääntelyratkaisuja turvallisuussuositusten käyttöönotossa. Konkreettiset toimet koskevat lento-operaatioita, miehistöjä, IT-järjestelmiä ja tietosuojaa.

EASA_logo_1Joulukuussa 2015 on määrä aloittaa lentomiehistöjen terveysasioihin keskittyvä työryhmä. Siihen kootaan asiantuntijoita Euroopasta ja muualta maailmasta. Ryhmän tehtävänä on keskustella terveydentilaa koskevien suositusten käyttöönotosta ja antaa ehdotuksensa konkreettisille toimenpiteille. Raportin pohjalta työtä jatkavat Euroopan komissio, EASA , lentoyhtiöt, miehistöt ja ilmailulääkärit.

EASA voi julkistaa vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen aikana uusia sääntöehdotuksia lento-operaatioiden ja miehistöjen toimintamääräyksien osalta. Toimintamääräykset ovat uusi sääntelyn muoto ja  ne tarjoavat kansallisille viranomaisille viitteitä tarvittavien toimien toteuttamiseksi.

Ilmailulääketieteen osalta esitellään uusia sääntöjä AMC (Aeromedical Center) eli ilmailulääketieteen keskusten -vaatimusten täyttämiseksi sekä ohjausmateriaalia olemassaolevien sääntöjen kehittämiseksi vuoden 2016 loppuun mennessä.

Turvallisuussuositusten taustalla on 24. maaliskuuta 2015 tapahtunut Germanwingsin 4U9525 lento-onnettomuus, jossa koneen perämies tuhosi koneen tarkoituksellisesti. Onnettomuudessa menehtyi 144 henkilöä.

Turvallisuussuositusten käyttöönottoa ja toimintasuunnitelmaa saatetaan vielä joutua muokkaamaan käynnissä olevan lento-onnettomuustutkinnan valmistuttua.

Action plan for the implementation of the Germanwings Task Force recommendations (pdf-tiedosto)

 Lue myös: