Finnair kasvatti syyskuussa matkustajamääriä lähes kaikilla liikennealueilla

Finnair_A350_TOFinnair kuljetti syyskuussa 1 159 400 matkustajaa eli 7,8 % enemmän kuin vuoden 2017 vastaavalla jaksolla. Aasiaa koetelleet taifuunit hidastivat kasvua ja vaikutukset näkyivät Osakan ja Hongkongin reiteillä. Matkustajamäärät kuitenkin nousivat Pohjois-Amerikkaa lukuunottamatta kaikilla liikennealuilla.

”Lentoliikenteen kysyntä jatkoi kasvuaan kolmannella vuosineljänneksellä, ja olemme tyytyväisiä matkustajamäärien kasvuun. Kapasiteettimme jatkoi vahvaa kasvuaan huolimatta kaudelle osuneista useista lentojen peruutuksista. Nopean kasvun myötä yksikkötuotot heikkenivät odotusten mukaisesti”, sanoo Finnairin toimitusjohtajan sijainen ja yhtiön talousjohtaja Pekka Vähähyyppä.

Finnairin matkustajamäärä kasvoi Aasian -liikenteessä 5,5 %, Euroopan -liikenteessä 10,0 % ja kotimaan liikenteessä 3,1%. Pohjois-Amerikan -liikenteessä matkustajien määrä laski -1,0 %. 

 Yhtiön kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi syyskuussa 13,2 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi 7,2 %. Nopea kapasiteetin kasvu heijastui matkustajakäyttöasteeseen, joka laski 4,6 prosenttiyksikköä vertailukaudesta ja oli 80,8 %.  

Finnair_laajarunko_osakassaKaukoliikenteessä kapasiteettia kasvattivat vertailujakson jälkeen käyttöön otetut A350-900- lentokoneet. Aasian-liikenne kasvoi odotettua hitaammin, kun Finnair joutui perumaan useita Osakan ja Hongkongin lentoja Jebi- ja Mangkhut-taifuunien vuoksi

. Aasian -liikenteen tarjonta kasvoi lopulta 8,8 % vertailukaudesta, ja lisäkapasiteetti kohdistui pääasiassa uusille vuoroille Tokioon sekä uuteen kohteeseen Nanjingiin. Pohjois-Amerikan -liikenteessä kapasiteetti nousi 8,7 %, kun Chicagon reitille lisättiin vuoroja. Myös Pohjois-Amerikan -liikenne kärsi muutamista peruutuksista.

 Euroopan-liikenteen tarjonta kasvoi 20,5 %, ja sitä kasvattivat kapearunkolaivaston koon kasvattaminen vertailujaksosta ja lisäistuimet osassa nykyisistä kapearunkokoneista. Lisäkapasiteetti kohdistui useisiin Pohjois- ja Keski-Euroopan kohteisiin. Euroopan-liikennettä kasvattivat myös viimeisen vuoden aikana avatut uudet reitit Stuttgartiin, Lissaboniin ja Minskiin. Kotimaan liikenteen tarjonta kasvoi 7,9 % vertailujaksosta.

Myydyt henkilökilometrit kasvoivat koko liikenteessä tarjonnan kasvua hitaammin, mikä näkyi myös matkustajakäyttöasteissa. Myydyt henkilökilometrit kasvoivat 5,2 % Aasian-liikenteessä, 12,2 % Euroopan-liikenteessä ja 3,2 % kotimaan liikenteessä. Pohjois-Amerikan -liikenteessä myydyt henkilökilometrit puolestaan laskivat -1,2%. Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 85,9 %, Euroopan-liikenteen 76,6 %, Pohjois-Amerikan -liikenteen 78,7 % ja kotimaan liikenteen 64,7 %.

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat syyskuussa 13,7 % vertailujaksosta. Vastaavat myydyt tonnikilometrit kasvoivat 3,7 % erityisesti Japanin hyvän rahtimarkkinakehityksen ansiosta ja huolimatta Jebi-taifuunin aiheuttamasta Osakan rahtiliikenteen häiriöstä. Kotimaan rahtiliikenne ja Yhdysvaltoihin suuntautuva rahtiliikenne kehittyivät suotuisasti. Finnairin kokonaisrahtikapasiteettiin sisältyi lisäksi viikoittain kolme DHL:n operoimaa rahtilentoa Helsingin ja Brysselin välillä. Rahtilentovolyymit laskivat vertailujaksosta, jolloin Finnair vuokrasi rahtitilaa Japan Airlinesilta.

Syyskuussa 85,2 % (87,2%) Finnairin lennoista saapui aikataulussa.

Alustavien tietojen mukaan Finnairin yksikkötuotto eli liikevaihto jaettuna tarjotuilla henkilökilometreillä (RASK) laski heinä - syyskuussa -4,6 % prosenttia vertailukaudesta ja oli 6,95 eurosenttiä.

 

Finnairin lentoliikenteen suoritteet syyskuu 2018 

 

  syyskuu 2018  muutos %  vuoden 2018 alusta  muutos % 
Koko liikenne yhteensä         
Matkustajat 1000  1 159,4  7,8  10 126,3  13,2 
Tarjotut henkilökilometrit milj. (ASK) 3 682,6  13,2  31 912,4  16,8 
Myydyt henkilökilometrit milj. (RPK) 2 974,4  7,2  26 605,0  15,5 
Matkustajakäyttöaste %  80,8  -4,6p  83,4  -1,0p 
Rahti ja posti tn  14 468,5  -4,8  113 674,4  -2,1 
Tarjotut tonnikilometrit   540,4  10,4  4 692,3  15,0 
Myydyt tonnikilometrit  357,3  4,1  3 100,6  11,8 
         

Aasian reittiliikenne 
           
Matkustajat 1000  202,0  5,5  1 846,6  18,6 
Tarjotut henkilökilometrit milj.  1 767,3  8,8  15 895,7  19,4 
Myydyt henkilökilometrit milj.  1 517,8  5,2  13 932,5  18,5 
Matkustajakäyttöaste %  85,9  -3,0p  87,6  -0,7p 
         

Euroopan reittiliikenne 
       
Matkustajat 1000  744,7  10,0  6 297,6  12,2 
Tarjotut henkilökilometrit milj.  1 496,8  20,5  12 261,4  13,9 
Myydyt henkilökilometrit milj.  1 146,1  12,2  9 747,4  11,6 
Matkustajakäyttöaste %  76,6  -5,6p  79,5  -1,6p 
         

Pohjois-Amerikan reittiliikenne 
       
Matkustajat 1000  31,2  -1,0  277,7  15,2 
Tarjotut henkilökilometrit milj.  283,3  8,7  2 373,5  15,6 
Myydyt henkilökilometrit milj.  223,0  -1,2  2 027,1  16,4 
Matkustajakäyttöaste %  78,7  -7,9p  85,4  0,6p 
         

Kotimaan reittiliikenne 
       
Matkustajat 1000  181,5  3,1  1 704,4  10,8 
Tarjotut henkilökilometrit milj.  135,2  7,9  1 381,8  17,3 
Myydyt henkilökilometrit milj.  87,5  3,2  898,1  12,7 
Matkustajakäyttöaste %  64,7  -2,9p  65,0  -2,6p 
             
Rahtiliikenne             
- Euroopan rahtiliikenne tn 1 960,7  -20,8  15 022,3  -22,1 
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 1 076,9  24,9  7 698,2  9,7 
- Asian rahtiliikenne tn 10 463,0  3,7  83 574,2  11,9 
- Kotimaan rahtiliikenne tn 47,4  -28,1  408,0  -46,4 
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 13 547,9  0,4  106 702,8  4,9 
Rahtilento tn** 920,6  -45,9  6 971,5  -51,6 
Kokonaisrahti- ja posti tn 14 468,5  -4,8  113 674,4  -2,1 
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 144,4  8,0  1 218,6  11,5 
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 91,0  -3,8  719,4  0,8 
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj. 142,7  13,7  1 204,1  18,2 
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. 89,5  3,9  707,9  10,5 
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 63,0  -7,8p  59,0  -6,3p 
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 49,9  1,9p  50,3  0,4p 
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 71,4  -5,6p  66,2  -4,3p 
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 62,7  -5,9p  58,8  -4,1p 
           

 

 

 

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia 

 

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

 

–      Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

 

–      Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

 

–      Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

 

–      Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

 

–      Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

 

–      Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

 

–      Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä