Finnair kuljetti heinäkuussa jo lähes 6900 matkustajaa päivässä - päivittäisiä lentoja jo yli 100

Finnair_A321_gatellaFinnairin matkustajaliikenteen luvut kohentuivat heinäkuussa 2021, kun yhtiön lennoilla kulki päivässä keskimäärin lähes 6900 matkustajaa. Pandemia kuitenkin vaikutti edelleen selvästi matkustajamääriin. Finnair lentää nyt päivittäin keskimäärin yli 100 matkustaja- ja rahtilentoa.

 Finnair kuljetti heinäkuussa 213 800 matkustajaa eli 47,2 % enemmän kuin vuoden 2020 heinäkuussa, jolloin Finnair operoi rajallista verkostoa Covid-19 -pandemian aiheuttamien tiukkojen ja laajojen matkustusrajoitusten vuoksi. Heinäkuun 2021 matkustajamäärä oli 67,2 prosenttia enemmän kuin kesäkuussa 2021, jossa oli yksi päivä vähemmän. 

 Koronaviruspandemiann vaikutukset, mukaan lukien useiden valtioiden asettamat tiukat matkustusrajoitukset, vaikuttivat edelleen kaikkiin matkustajaliitännäisiin liikennelukuihin, mikä näkyi erityisesti Pohjois-Amerikan sekä Aasian luvuissa. Matkustaminen Suomeen helpottui 26. heinäkuuta 2021 alkaen, kun Suomen uutta maahantulomallia alettiin soveltaa ja EU:n sekä Schengen-alueen sisärajavalvonnasta luovuttiin.

Finnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi heinäkuussa 90,6 % vertailukaudesta ja 58,7 % edeltäneestä kuukaudesta. Finnair operoi päivittäin keskimäärin 106 lentoa. Luvussa ovat mukana myös pelkkää rahtia kuljettaneet lennot. Määrä oli oli 20,5 % enemmän verrattuna vuoden 2020 heinäkuuhun ja 35,9 % enemmän kuin kesäkuussa 2021. Erot kapasiteettilukujen välillä verrattuna vuoden 2020 heinäkuuhun selittyvät keskimäärin pidemmillä operoiduilla lennoilla sekä suuremmilla operoiduilla lentokoneilla.

Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi 95,4 % vertailukaudesta ja 94,4 % edeltäneestä kuukaudesta. Matkustajakäyttöaste kasvoi 1,0 %-yksikköä vertailukaudesta 42,5 %:iin ja 7,8 %-yksikköä edeltäneestä kuukaudesta.

Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) kasvoi vertailukaudesta 43,6 %. Pohjois-Amerikan-liikenteen tarjonta kasvoi 100,0 %, koska vertailukaudella sinne ei ollut lentoja. Euroopan-liikenteen tarjonta kasvoi 61,1 % ja kotimaanliikenteen 51,1 %.

Myydyt henkilökilometrit kasvoivat vertailukaudesta 65,5 % Aasian-liikenteessä, 100,0 % Pohjois-Amerikan-liikenteessä, 71,5 % Euroopan-liikenteessä ja 49,1 % kotimaanliikenteessä.

Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 21,6 %, mutta sitä tukivat vahvat rahtioperaatiot ja korkea rahdin käyttöaste. Pohjois-Amerikan-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 29,3 %, Euroopan-liikenteen 65,2 % ja kotimaanliikenteen 72,1 %.  

 Matkustajamäärät kasvoivat vertailukaudesta Aasian-liikenteessä 66,5 %, Pohjois-Amerikan-liikenteessä 100,0 %, Euroopan-liikenteessä 44,1 % ja kotimaanliikenteessä 30,5 %.

 Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat heinäkuussa 143,2 % vertailukaudesta ja edelliskuusta 51,7 %. Vastaavat myydyt tonnikilometrit kasvoivat 155,8 % ja edelliskuusta 41,9 %. Molempien lukujen kasvu johtui Covid-19-pandemian vaikutuksesta reittiliikenteeseen erityisesti Aasian ja Pohjois-Amerikan osalta heinäkuussa 2020.

Tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat 109,6 % vertailukaudesta ja 15,5 % edelliskuusta. Myydyt rahtitonnikilometrit puolestaan kasvoivat 105,6 % ja 11,3 % edeltäneestä kuukaudesta. Luvut sisältävät myös pelkät rahtilennot, joita lennettiin pääasiassa Euroopan ja Aasian sekä Euroopan ja Pohjois-Amerikan välillä.

Pelkkää rahtia kuljettaneiden lentojen tonnit kasvoivat vertailukaudesta 37,9 %, mutta laskivat edeltäneestä kuukaudesta 27,2 %. Kokonaisrahti- ja postitonnit kasvoivat 94,1 % vertailukaudesta ja 11,2 % edeltäneestä kuukaudesta. Rahdin kysyntä pysyi edelleen vahvana erityisesti Aasian-liikenteessä. Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste pysyi sen vuoksi korkealla tasolla.

Finnairin lennoista 90,8 % (95,9 %) saapui heinäkuussa aikataulussa.

 Finnairin lentoliikenteen suoritteet heinäkuu 2021

  heinäkuu muutos % vuoden 2021 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä        
Matkustajat 1 000 213,8 47,2 764,7 -73,6
Tarjotut henkilökilometrit milj, 943,1 90,6 3 562,9 -66,1
Myydyt henkilökilometrit milj, 400,4 95,4 1 141,2 -84,5
Matkustajakäyttöaste % 42,5 1,0p 32,0 -37,8p
Rahti ja posti tn 6 912,2 94,1 47 227,5 7,1
Tarjotut tonnikilometrit 178,0 67,2 1 035,1 -42,4
Myydyt tonnikilometrit 87,3 101,5 450,6 -52,2
         
Aasian reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 9,7 66,5 30,5 -93,6
Tarjotut henkilökilometrit milj, 341,1 43,6 1 701,9 -65,4
Myydyt henkilökilometrit milj, 73,8 65,5 229,4 -93,7
Matkustajakäyttöaste % 21,6 2,9p 13,5 -60,1p
         
Euroopan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 154,4 44,1 459,4 -72,9
Tarjotut henkilökilometrit milj, 375,4 61,1 1 229,6 -70,1
Myydyt henkilökilometrit milj, 244,6 71,5 646,7 -76,0
Matkustajakäyttöaste % 65,2 3,9p 52,6 -12,9p
         
Pohjois-Amerikan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 7,6 100,0 12,3 -85,1
Tarjotut henkilökilometrit milj, 190,0 100,0 350,0 -58,8
Myydyt henkilökilometrit milj, 55,6 100,0 89,2 -86,2
Matkustajakäyttöaste % 29,3 N/A 25,5 -50,7p
         
Kotimaan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 42,1 30,5 262,6 -59,5
Tarjotut henkilökilometrit milj, 36,6 51,1 281,4 -55,5
Myydyt henkilökilometrit milj, 26,3 49,1 175,9 -54,2
Matkustajakäyttöaste % 72,1 -1,0p 62,5 1,7p
         
Rahtiliikenne        
- Euroopan rahtiliikenne tn 233,9 -28,9 1 275,1 -83,3
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 1 196,4 100,0 2 344,7 -7,8
- Aasian rahtiliikenne tn 3 471,7 96,6 17 623,5 -21,6
- Kotimaan rahtiliikenne tn 26,3 -5,8 187,9 -2,7
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 4 928,3 132,1 21 431,3 -34,7
Rahtilento tn** 1 983,9 37,9 25 796,3 129,3
Kokonaisrahti- ja posti tn 6 912,2 94,1 47 227,5 7,1
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj, 65,7 109,6 429,6 -12,0
Myydyt rahtitonnikilometrit milj, 51,6 105,6 349,2 22,1
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj, 47,5 143,2 190,6 -50,5
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj, 35,8 155,8 153,5 -24,9
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 78,6 -1,5p 81,3 22,7p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 66,1 N/A 71,1 4,8p
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 85,8 8,3p 86,0 28,9p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 75,3 3,7p 80,5 27,4p
             

 

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

 

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

 

  • Muutos-%: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)
  • Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
  • Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä