Finnairin matkustajamäärät kasvoivat merkittävästi edellisvuoteen verrattuna - 2019 taso vielä kaukana

Finnair_SharkletFinnair petrasi jälleen matkustajaliikennelukujaan vuoden takaiseen verrattuna, mutta  kokonaisluvuissa ei ollut merkittäviä muutoksia verrattuna edelliskuukauteen. Pandemiaa edeltävän ajan lukuja ollaan edelleen perässä huomattavasti. Liikenteen palautumista rajoittavat edelleen matkustusrajoitukset, mutta myös Venäjän ilmatilan sulku.

Finnair kuljetti lokakuussa 866 900 matkustajaa eli 100,1 % enemmän kuin vuoden 2021 lokakuussa. Finnairin lokakuun 2022 matkustajamäärä oli 2,6 % vähemmän kuin syyskuussa 2022. Ennen pandemiaa eli lokakuussa 2019  Finnairilla oli matkustajamäärällä mitattuna historian paras lokakuu. Tuolloin matkustajia kuljetettiin 1 266 000 eli 46 prosenttia nykyistä enemmän.

Koronaviruspandemian vaikutukset, mukaan lukien joidenkin valtioiden asettamat tiukat matkustusrajoitukset, vaikuttivat edelleen matkustajaliitännäisiin liikennelukuihin erityisesti Aasian-liikenteessä. Venäjän ilmatila puolestaan sulkeutui Ukrainan sotaa seuranneiden vastapakotteiden takia helmikuun lopussa, mikä johti reitti- ja vuoroperuutuksiin Aasian-liikenteessä.

Finnair kuitenkin pystyi jatkamaan lentämistä suurimpaan osaan Aasian-kohteistaan pidemmistä lentoreiteistä huolimatta vahvan rahtikysynnän tukemana, ilmatilan sulun negatiivinen vaikutus Aasian jo pandemian heikentämiin matkustajaliikennelukuihin näkyi lokakuussa.

Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna nousi lokakuussa 71,2 % vertailukaudesta ollen 2807,7 miljoonaa henkilökilometriä. Edelliskuukaudesta kasvua oli 3,6%. Pandemiaa edeltävään aikaan eli lokakuuhun 2019 verrattuna ero on suuri. Tuolloin Finnair tarjosi 4054,1 miljoonaa henkilökilometriä eli noin 44 prosenttia nykyistä enemmän.

Finnair operoi päivittäin keskimäärin 264 lentoa mukaanlukien pelkkää rahtia kuljettaneet lennot. Määrä oli 52,6 % enemmän verrattuna vuoden 2021 lokakuuhun, mutta 1,5 % vähemmän kuin syyskuussa 2022. Erot kapasiteettilukujen välillä verrattuna vuoden 2021 lokakuuhun selittyvät keskimäärin pidemmillä operoiduilla lennoilla sekä suuremmilla operoiduilla lentokoneilla.

Finnairin liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi 1666,9 % vertailukaudesta ollen 2 039,7 miljoonaa henkilökilometriä. Edelliskuukaudesta laskua oli 0,6%. Myytyjen henkilökilometrien määrä oli lokakuussa 2019 eli ennen pandemiaa 3 336,5 miljoonaa henkilökilometriä. Pandemiaa edeltävää aikaa ollaan sen osalta perässä noin 63 prosenttia.

Myydyt henkilökilometrit nousivat vertailukaudesta 549,7 % Aasian-liikenteessä, 521,1 % Pohjois-Amerikan-liikenteessä, 86,1 % Euroopan-liikenteessä ja 49,1 % kotimaanliikenteessä.

Matkustajakäyttöaste oli 72,6 % nousten 26,1 %-yksikköä vertailukaudesta, mutta laskien 3,0 %-yksikköä edeltäneestä kuukaudesta. Lokakuussa 2019 matkustajakäyttöaste oli 82,3 prosenttia. Lokakuussa matkustajakäyttöaste parani vertailukaudesta erityisesti Aasian-liikenteessä (73,5 %) ja Pohjois-Amerikan-liikenteessä (58,5 %). Euroopan-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 78,0 % ja kotimaanliikenteen 71,8 %.

Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) kasvoi vertailukaudesta 53,9 %. Pohjois-Amerikan-liikenteen tarjonta kasvoi 60,8 %. Euroopan-liikenteen kapasiteetti kasvoi 89,7 % ja kotimaanliikenteen 49,6 %.

Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) kasvoi vertailukaudesta 561,2 %. Lokakuussa 2022 Finnair kuljetti Aasiaan 75 500 matkustaja eli lähes yhtä paljon kuin kuukautta aiemmin. Sen sijaan lokakuusta 2019 ollaan perässä roimasti, kun tuolloin Aasian-lennoilla kulki 216 400 matkustajaa.

Pohjois-Amerikan -liikenteen tarjonta kasvoi 502,2 %. Lokakuussa 2022 Finnair kuljetti Pohjois-Amerikan lennoilla kaikkiaan 44 200 matkustajaa. Vuonna 2019 Finnair kuljetti Pohjois-Amerikkaan lokakuussa 38 200 matkustajaa. Matkustajamäärät ovat tältä osin siis kasvaneet suhteessa merkittävästi.

Euroopan-liikenteen matkustajamäärä kasvoi 83 % vertailukaudesta ja matkustajia kuljetettiin lokakuussa 2022 kaikkiaan 631 300. Pandemiaa edeltävänä aikana eli syyskuussa 2019 matkustajia oli 825 300 eli noin 30 prosenttia nykyistä enemmän.

Finnairin kotimaanliikenteen matkustajamäärä kasvoi vertailukaudesta 66,8 % ja matkustajia kuljetettiin lokakuussa 2022 kaikkiaan 116 100. Pandemiaa edeltävänä aikana eli syyskuussa 2019 matkustajia oli 186 100 eli noin 60 prosenttia nykyistä enemmän.

Venäjän ilmatilan sulun takia lokakuun rahtiluvut laskivat vertailukaudesta. Suurin osa luvuista kuitenkin parani syyskuusta 2022.

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit nousivat 37,3 % vertailukaudesta ja edeltäneestä kuukaudesta nousua oli 12,0 %. Vastaavat myydyt tonnikilometrit nousivat 4,8 % ja edelliskuusta nousua oli 6,0 %. 

Tarjotut rahtitonnikilometrit laskivat 15,3 % vertailukaudesta, mutta nousivat 11,6 % edeltäneestä kuukaudesta. Myydyt rahtitonnikilometrit laskivat 38,8 %, mutta nousivat 5,4 % edeltäneestä kuukaudesta. Luvut sisältävät myös pelkkää rahtia kuljettaneet lennot, joita operoitiin lokakuussa vain muutama. Rahdin kysyntä jatkui Finnairin mukaan vahvana myös lokakuussa, vaikka kokonaisrahti- ja postitonnit laskivatkin 26,2 % vertailukaudesta ja nousivat 7,2 % edeltäneestä kuukaudesta.

Finnair kuljetti lokakuussa 2022 kaikkiaan 9 834,2 tonnia rahtia, kun vuoden 2019 elokuussa rahtia kuljetettiin 16 786,9 tonnia eli lähes 71 prosenttia enemmän.

Finnairin lennoista 86,9 % (85,5 %) saapui lokakuussa aikataulussa.

 

Finnairin lentoliikenteen suoritteet lokakuu 2022

 

  lokakuu muutos % vuoden 2022 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä        
Matkustajat 1 000 866,9 100,1 7 512,2 326,2
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 807,7 71,2 25 920,6 243,2
Myydyt henkilökilometrit milj. 2 039,7 166,9 17 278,4 501,2
Matkustajakäyttöaste % 72,6 26,1p 66,7 28,6p
Rahti ja posti tn 9 852,8 -26,2 101 839,6 32,8
Tarjotut tonnikilometrit 386,0 20,8 3 799,0 111,8
Myydyt tonnikilometrit 242,0 46,1 2 203,1 168,0
         
Aasian reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 75,3 561,2 557,5 864,1
Tarjotut henkilökilometrit milj. 764,2 53,9 6 966,3 147,8
Myydyt henkilökilometrit milj. 561,5 549,7 4 186,0 860,7
Matkustajakäyttöaste % 73,5 56,1p 60,1 44,6p
         
Euroopan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 631,3 83,0 5 364,2 339,7
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 389,2 89,7 11 890,6 303,0
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 083,9 86,1 8 907,0 377,6
Matkustajakäyttöaste % 78,0 -1,5p 74,9 11,7p
         
Pohjois-Amerikan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 44,2 502,2 468,4 1 099,1
Tarjotut henkilökilometrit milj. 567,4 60,8 6 111,9 352,3
Myydyt henkilökilometrit milj. 331,9 521,1 3 509,7 1 134,3
Matkustajakäyttöaste % 58,5 43,4p 57,4 36,4p
         
Kotimaan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 116,1 66,8 1 122,1 151,7
Tarjotut henkilökilometrit milj. 86,8 49,6 951,7 116,3
Myydyt henkilökilometrit milj. 62,4 49,1 675,7 133,7
Matkustajakäyttöaste % 71,8 -0,2p 71,0 5,3p
         
Rahtiliikenne        
- Euroopan rahtiliikenne tn 2 410,6 301,3 18 775,1 680,4
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 2 393,6 -0,5 27 857,6 221,6
- Aasian rahtiliikenne tn 4 998,9 0,9 45 918,5 59,5
- Kotimaan rahtiliikenne tn 31,1 -7,6 290,4 3,3
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 9 834,2 23,0 92 841,6 131,3
Rahtilento tn** 18,6 -99,7 8 998,0 -75,4
Kokonaisrahti- ja posti tn 9 852,8 -26,2 101 839,6 32,8
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 102,1 -15,3 1 068,1 50,9
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 59,8 -38,8 659,7 16,5
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj. 101,9 37,3 979,1 163,6
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. 59,7 4,8 591,7 105,7
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 58,5 -22,5p 61,8 -18,2p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 52,9 -22,2p 56,5 -13,7p
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 77,7 -8,3p 73,4 -12,2p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 58,7 -18,2p 60,4 -17,0p
             

 

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

 ** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

  • Muutos-%: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä, N/A = ei saatavilla)
  • Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
  • Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä