Finnairin osakeanti ylimerkittiin - lentoyhtiölle reilut 500 miljoonaa lisää pääomaa kannattavaan kasvuun

Finnair_tails_1Finnair Oyj:n merkintäoikeusannin merkintäaika päättyi 1.7.2020, jonka aikana merkittiin reilut 110 prosenttia tarjolla olleista osakkeista. Finnair saa osakeannista noin 512 miljoonan euron bruttotuotot, joita yhtiö käyttää kestävään ja kannattavaan kasvuun.

Finnairin mukaan osakeannin alustavan tuloksen mukaan osakeannissa merkittiin yhteensä 1 416 635 293 uutta osaketta, joka vastaa noin 110,7 prosenttia Tarjottavista Osakkeista, ja siten Osakeanti on ylimerkitty.

Yhteensä 1 253 946 070 Tarjottavaa Osaketta merkittiin käyttäen merkintäoikeuksia. Lisäksi ilman merkintäoikeuksia on merkitty 162 689 223 Tarjottavaa Osaketta. Merkintähinta oli 0,40 euroa Tarjottavalta Osakkeelta. Finnair tulee saamaan Osakeannista noin 512 miljoonan euron bruttotuotot.

F_Manner_taululla”Tahdon osoittaa lämpimät kiitokseni kaikille Finnairin vanhoille ja uusille osakkeenomistajille, jotka osallistuivat merkintäoikeusantiin. Tällä onnistuneella osakeannilla vahvistamme omaa pääomaamme tavalla, joka edesauttaa kestävää ja kannattavaa kasvua koskevien tavoitteidemme saavuttamista”, sanoo Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner.

 Osakeannin lopullinen tulos julkaistaan arviolta 7.7.2020 Yhtiön hallituksen hyväksyttyä osakeannissa tehdyt merkinnät. Osakeannin seurauksena yhtiö tulee saamaan noin 501 miljoonan euron nettotuotot Osakeantiin liittyvien transaktiokustannusten jälkeen.


Ei yritysostoja - johdon palkitsemiseen rajoituksia

Finnairin osakeannissa oli mukana Euroopan komission antamia vaatimuksia. Komission mukaan Finnairin pääomistajan eli Suomen valtion osallistuminen osakeantiin oli yhteensopiva Euroopan unionin valtiontukisääntelyn kanssa. Valtion suhteellinen omistusosuus Finnairissa ei kuitenkaan saa kasvaa lukuun ottamatta osakeannille ominaisesta teknisestä toteutuksesta johtuvia vähäisiä muutoksia.

AWF_Finnair_pallo_1Komission päätöksen nojalla Finnair on sitoutunut osakeannin jälkeen myös tiettyihin ehtoihin, jotka koskevat muun muassa rajoituksia johdon palkitsemiselle tilikausien 2020, 2021 ja 2022 aikana.

Lisäksi mukana oli yritysostokielto, jonka mukaan Finnair ei saa kolmen vuoden kuluessa osakeannista hankkia yli 10 prosentin osuutta kilpailijoissa tai muissa saman alan toimijoissa, tuotantoketjun alku- ja loppupään toimijat mukaan luettuina.

 

Lue myös: